Mens & Dier in Steen & Brons

Uitvoerende Macht (allegorie)

© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt