Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:

Beetsterzwaag

Provincie:

Gemeente:

Postcode:

Objecten:
Objecten:

Foto Adres Naam Kunstenaar Jaar
Gedenkbank Woningstichting Opsterland Boslaan Gedenkbank Woningstichting Opsterland 1914
Evenwicht Folkertslân 48 (Kooi & De Vries Notarissen) Evenwicht Joop van Bergen 2001
De Eierzoekers Hoofdstraat 82 (park achter Gemeentehuis) De Eierzoekers Frank Zeilstra 1985