Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Rotterdam
Zuid-Holland

Buizenpark

Edo Fimmen - Vaart vrij!

Nieuwer Amstel 1881- Cuernavaca, Mexico 1942
vakbondsleider en racismebestrijder
(Wikipedia)
Ben Zegers
1997

Rotterdam -  Edo Fimmen - Vaart vrij!   Rotterdam -  Edo Fimmen - Vaart vrij!

Beschrijving

Vaart vrij, monument voor de vakbondsleider Edo Fimmen De beeldengroep heeft de vorm van een liggende en een rechtopstaande bokshandschoen. Deze metaforen voor standvastigheid en dadendrang heeft Zegers gestileerd tot twee geometrisch-abstracte beelden waarin het portret van Fimmen en profil is verwerkt (op de linkerfoto te zien). De titel is ontleend aan een tijdschrift voor Duitse spoorwegarbeiders: Fahrt Frei. Zegers heeft het beeld vele associaties mee willen geven: aanpakken, inpakken, uitzwaaien, sjouwen, strijd, opstand en verzet, een kluis, een oven, een schoorsteen, een stootblok en een vechtmachine.
In 1997 vatte de Vervoersbond FNV het plan op, om in het kader van het eeuwfeest van de Internationale Transportarbeiders Federatie Rotterdam, een beeld aan te bieden. Dit beeld moest de nagedachtenis aan Edo Fimmen. In het monument dat de FNV in gedachten had, moest de beeltenis van Fimmen herkenbaar zijn. Bovendien moest het zijn gedachtegoed uitstralen zonder in persoonsverheerlijking te vervallen.

Informatiebord

Bij het beeld zijn twee gemeentelijke "informatietegels" geplaatst, met respectievelijk de tekst:

VAART VRIJ!
omschrijving: Een staking van de Rotterdamse havenarbeiders in 1896 leidde tot de oprichting van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF). De Nederlandse vakbondsleider Edo Fimmen (1881-1942) voerde de ITF aan in wereldwijd verzet tegen fascisme, racisme en koloniale overheersing
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de ITF is het beeld aan de stad Rotterdam geschonken door de Vervoersbond FNV.
Het kunstwerk werd onthuld door Eike Eulen, voorzitter van de ITF, op 28 november 1997, in het Europese jaar tegen racisme.

Een ijzeren vuist in een zijden handschoen
De Rotterdamse beeldhouwer Ben Zegers heeft het monument gemaakt als herinnering aan de Nederlandse vakbondsleider Edo Fimmen. Het kunstwerk bestaat uit twee manshoge plaatstalen sokkels met daarop gestileerde vuisten. Het monument draagt het profiel van Edo Fimmen. Tussen de beide wereldoorlogen leidde Fimmen de Internationale Transportarbeiders Federatie. Internationaal verwierf Fimmen grote naam als strijder tegen fascisme, racisme en koloniale onderdrukking. Hij weigerde een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede. De Duitse SPD-leider Willi Fichler nam daar het initiatief voor met steun van o.a. André Gide, Thomas Mann, Bertrand Rusell en Hendrik de Man. Fimmens dood in 1942 in Mexico bleef onopgemerkt in bezet Nederland. Vervolgens raakte hij hier in vergetelheid. In de internationale vakbeweging bleef hij echter legendarisch.
Het motto "een ijzeren vuist in een zijden handschoen" verwijst naar een uitspraak van Edo Fimmen over de ITF.

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°54'7" - O.L. 4°28'48")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: ZH58kb; Opgenomen: 21 juli 2007
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.