Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Rotterdam
Zuid-Holland

Coolsingel 40
(Stadhuis)

Maarten Harpertsz. Tromp

Brielle 1598 - bij Ter Heijde 1653
admiraal
(Wikipedia)
Rombout Verhulst
1658 (kopie 1917)

Rotterdam -  Maarten Harpertsz. Tromp   Rotterdam -  Maarten Harpertsz. Tromp

Beschrijving

Buste van Maarten Harpertsz. Tromp op het bordes van het stadhuis.

Het borstbeeld is in 1917 geschonken door dr. Hendrik P.N. Muller uit Den Haag. Het is een kopie van het marmeren borstbeeld door Rombout Verhulst uit 1658 en het is aannemelijk dat Hendrik Muller het zelf heeft laten vervaardigd=en.

Opschriften

Bestevaer
Maerten Harpertsz. Tromp
1598-1653
Luitenant-admiraal
van Holland en Westfriesland
1637-1653

"Hy heeft zich zelv' in 't hart
der burgren uitgehouwen"
Vondel.

Behoorde tot de Ad-
miraliteit op de Maze
1607-1610. 1617-1619.
1622-1653.

Woonde te Rotterdam.
1606-1642.

„Een zeeheldt wel-
ckers gelycke de aer-
de niet veel heeft ge-
dragen ende mogelyck
niet lichtelyck in 't toe-
komende sal syn te vin-
den„
Johan de Witt.
Vernieuwt de krygs-
kunst ter zee. Regelt
's lands zeewezen. Her-
vormt en verzorgt den
zeeman. Vernietigt by
Duins Spanje's laat-
ste groote vloot 1639.
Opent het glorie_tyd-
perk onzer zeemacht.
Fnuikt de Duinkerker
kapers 1646. Vecht voor
de vrye zee. Verslaat
de Britsche vloot by
de Singels 1652. sneu-
velt by TerHeyde 1653.

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°55'21" - O.L. 4°28'45")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: ZH58ec; Opgenomen: 9 juni 2019
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.