Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Rotterdam
Zuid-Holland

Coolsingel 40
(voor het Stadhuis)

Hugo de Groot

Hugo Grotius
Delft 1583 - Rostock 1645
Nederlands rechtsgeleerde. Zijn beroemdste werken zijn De iure belli ac pacis (Over het recht van oorlog en vrede, 1625) en Mare Liberum (Vrije zee, een pleidooi voor de vrije toegang tot de zee)
(Wikipedia)
Auke Hettema
Binder-Schmidt Bronsgieterij
1970

Rotterdam -  Hugo de Groot   Rotterdam -  Hugo de Groot

Beschrijving

Standbeeld op sokkel voor het stadhuis. Zoals in de tekst op de achterkant van de sokkel staat is het beeld opgericht op voorstel van het historisch genootschap Roterodamum. Wat er niet staat is dat dit genootschap met dit beeld in 1963 wilde gedenken dat De Groot 350 jaar eerder tot pensionaris van Rotterdam was benoemd. Het beeld is pas zeven jaar later, op 27 oktober 1970, onthuld.

Opschriften

hugo grotius
mdlxxxiii-mdcxlv

Rechts:

omnia fert batavis coelum aut mare:
quicquid in orbe est
huc venit, hollandum nomen
ubique patet

Links:

datmen voor al de waerheyd hebbe
ende behoude: want sonder de
waerheyd en is het geen vrede
en is het geen liefde

Achterzijde:

het gemeentebestuur van
rotterdam liet op voorstel
van het historisch genoot-
schap roterodamum dit beeld
oprichten om te gedenken
dat in 1613 tot pensionaris
van deze stad werd benoemd
hugo de groot
het wonder van holland
geleeerde staatsman dichter

Gesigneerd: brons-gieterij | binder-schmidt

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°55'23" - O.L. 4°28'44")

Objectcode: ZH58ax; Opgenomen: 16 april 2006
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.