Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Nootdorp
gem. Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland)

Laan van Nootdorp

De Slangendrager van Nootdorp

Anguifer Vici Agrarii
Marcel Smink
2011

Nootdorp -  De Slangendrager van Nootdorp   Nootdorp -  De Slangendrager van Nootdorp

Beschrijving

Zes meter hoog blauw betonnen beeld van een mannenfiguur die een slang van brons draagt. De mannenfiguur bestaat uit twee rechterhelften die zijn versmolten tot één lichaam. Het staat op een scheefgezakte klassieke sokkel, met twee identieke Latijnse inscripties, Anguifer vici agrarii MMXI (= De slangendrager van Nootdorp, 2011) (voor vertaling van Vicus Agrarius = Nootdorp, zie hieronder).

Opschriften

ANGVIF
ER VICI
AGRARI
I MMXI

Kunstenaar

Opmerkingen

De Slangendrager is tot stand gekomen als onderdeel van het Masterplan Beeldende Kunst voor Nootdorp 'De Verbinding'. Doel hiervan is de bewoners van de nieuwe en oude delen van het dorp dichter bij elkaar te brengen door middel van kunst.

Voor kunstenaar Marcel Smink, onder andere bekend van het blauwe hart te Delft, diende het wapen van de voormalige gemeente Nootdorp als inspiratiebron. De blauwe kleur van de sokkel met het beeld en de slangen die het draagt verwijzen naar dit wapen. Het beeld verbindt het nieuwe stadsdeel met de bestaande kern Nootdorp en verwijst naar de historie van de gemeente. Een Latijnse inscriptie verwijst naar het verdwijnen van het plattelandsdorp in een tijd waarin het stedelijk veld steeds meer oprukt. Het beeld komt schuin te staan als verwijzing naar de zachte veengrond.


Wapen van Nootdorp

De Slangendrager markeert de grens van Nootdorp met Ypenburg. Het is het laatste van drie landmarks in de gemeente op toegangswegen in de drie kernen. In Delfgauw staat de Kolom van de Vrijheid op de rotonde aan de Zuidpoldersingel en in Pijnacker het Zonnebeeld op de rotonde bij de Oostlaan. De Slangendrager staat als het ware bij de toegang tot Nootdorp vanuit Ypenburg.

Onthuld op 11 november 2011 door wethouder Francine van der Jagt.

Nootdorp = Vicus Agrarius
De naam Nootdorp is samengesteld uit de woorden 'noot' en 'dorp'. Over de betekenis van het eerste deel 'noot' kan het volgende worden gezegd. Het Middelnederlandse woord 'noot' komt in alle oudere Germaanse talen voor, zoals in het Oud-hoogduits nz, het Angelsaksisch net, het Oud-noordsch naut, het Zweeds nöt, het Oud-fries nt, het hedendaagse Noordfriese nut, het Deens nöd, het Engels neat. De nog oudere oorsprong van het woord ligt in het Gotisch werkwoord niutan, ons genieten, waartoe ook nut behoort. De oorspronkelijke betekenis van het woord 'noot' was: datgene wat het land voortbrengt om te leven. De hedendaagse termen 'nood', 'noodzaak', nodig', 'nuttig' verwijzen hier nog naar. In de middeleeuwen had het woord 'noot' een tweeledige betekenis: het kon duiden op de producten van het land, dus graan, gras maar ook hout en turf. Het woord werd in sommige streken ook gebruikt als aanduiding voor 'vee'. Aangenomen kan worden dat het begrip 'noot' in de naam Nootdorp slaat op de eerste betekenis: land(bouw)product (Wikipedia)..

Nootdorp in het Latijn vertaald wordt zo 'Vicus Agrarius', landbouwdorp (in de 2de naamval is dat Vici Agrarii, 'van Nootdorp').

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°2'56" - O.L. 4°23'13")

Objectcode: ZH53bk; Opgenomen: 29 januari 2012
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt