Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Rijnsburg
gem. Katwijk (Zuid-Holland)

Kerkstraat / Burg. Koomansplein

Floris V

Leiden 1254 - Muiderberg 1296
graaf van Holland en Zeeland en vanaf 1291 liet hij zich 'heer van Friesland' noemen, ofschoon hij alleen in West-Friesland feitelijke macht uitoefende
(Wikipedia)
Daniëlle Orelio
2001

Rijnsburg -  Floris V   Rijnsburg -  Floris V

Beschrijving

Standbeeld van Floris V in wapenrusting met een valk op zijn linkerarm. Het staat op marmeren voetstuk met teksten en ornamenten.

Rijnsburg - Floris V
Kaart van het graafschap Holland
Rijnsburg - Floris V
Reliëfmaquette van de abdij van Rijnsburg
Rijnsburg - Floris V
Ruiterzegel van Floris V met het wapen van het Holland: S'FLORENCII:COMITIS:HOLLANDIE:*. De betreffende zegel hangt aan een oorkonde van 13 oktober 1285
Rijnsburg - Floris V
Zegel van Willem II

Het standbeeld en het monument zijn ontworpen door Carel Frauenfelder en Wim de Beer (secretaris van de stichting monument/standbeeld Floris V) . Het beeld is onthuld op 16 november 2001 door minister Korthals Altes.

Opschriften

floris v

graaf
van holland
en zeeland
heer
van friesland
Afkomst
Floris V werd op 24 juni 1254 op het
grafelijke hof in Leiden geboren.
Zijn vader was Willem II, graaf van
Holland. Deze was in 1247 - op 20
jarige leeftijd - gekozen tot koning
van het Duitse Rijk, waar toen een
hevige partijstrijd woedde. Zijn
moeder was Elisabeth, dochter van
de hertog van Brunswijk-Luneburg.
Toen de rust in het rijk was
weergekeerd, was de keizerskroon
van Willem II nabij. Maar voordat
het zover was, sneuvelde Floris'
vader in januari 1526 bij Hoogwoud
tijdens een veldtocht tegen de
West-Friezen.

Verdiensten
Graaf Floris V voerde een beleid
dat de groei en de bloei van zijn
graafschappen bevorderde. Dit
maakte hem geliefd bij de boeren
en stedelingen. Hij begunstigde de
waterschappen en liet land bedijken
en inpolderen. Hij stimuleerde handel
en scheepvaart en verleende aan
veel plaatsen stadsrechten. Hij
versterkte het gezag in Zeeland,
vestigde het in West-Friesland en
vergrootte de invloed in het Sticht
Utrecht. Onder zijn bewind vertoonde
de adel een sterke dynamiek. In de
grafelijke raad betrok Floris V
telgen van oude en nieuwe geslachten
in het grafelijk bestuur.

Levenseinde
in 1296 riep Floris V
met zijn buitenlands beleid
veel weerstand op. Ook in zijn
graafschappen kwamen voor- en
tegenstanders tegenover elkaar
te staan. Tijdens een jachtpartij
bij de stad Utrecht ontvoerde
een groep ontevreden edelen
de graaf. Zij zetten hem gevangen
op het Muiderslot om hem als
gijzelaar naar Engeland te
brengen. Toen op 27 juni een
bevrijdingspoging door trouwe
onderdanen dreigde, probeerden
de ontvoerders te ontkomen en
namen zijn Floris V geboeid te
paard mee. Snel brak een chaos
uit. In een mengeling van woede
en wanhoop vermoordde een groep
edelen met talrijke zwaardslagen
de graaf. De moordenaars en hun
helpers werden zwaar bestraft.
Floris' lichaam werd in de
abdijkerk van Rijnsburg begraven.

Gesigneerd

(beeld en het zegel van Floris V): Danielle Orelio

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°11'22" - O.L. 4°26'35")

Objectcode: ZH28ab; Opgenomen: 1 september 2007  / gewijzigd: 27 december 2019
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.