Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Delft
Zuid-Holland

Sint-Agathaplein  
(Prinsenhoftuin)

prins Willem I

Willem I, prins van Oranje, graaf van Nassau, bijgenaamd 'de Zwijger'
(Dillenburg 1533 - Delft 1584)
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht voor koning Filips II. In 1568 begon hij de Tachtigjarige Oorlog en stond na de inneming van Brielle twaalf jaar aan het hoofd van het verzet in Holland (Wikipedia)
Auke Hettema
2003

Delft -  prins Willem I   Delft -  prins Willem I

Beschrijving

Standbeeld op een natuurstenen sokkel. Het beeld toont de prins staande, gekleed in een tabbaard met karakteristieke molenkraag en een kalotje op het hoofd en is geïnspireerd op de liggende prins van het grafmonument.

De voormalig directeur voorlichting bij het Ministerie van OC&W, dr. Edgar Nordlohne, liet een legaat na waarbij hij bepaalde dat na zijn dood de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting een schenking zou krijgen met de bedoeling daarvan op gezette tijden op figuratieve wijze uiting te geven aan het gedachtegoed van Prins Willem van Oranje. Deze stichting besloot in 1999 een standbeeld van Willem van Oranje in Delft te plaatsen. Als logische locatie werd het Prinsenhofcomplex gekozen. De vervaardiging van het beeld werd opgedragen aan de Amsterdamse beeldhouwer Auke Hettema. Op 18 juni 2003 werd het standbeeld door koningin Beatrix onthuld.
De regels tekst op de sokkel zijn gekozen door de opdrachtgever. Het zijn twee regels uit het 13de couplet van het Wilhelmus:

Seer Prinslick was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen bekant.

Dezelfde regels staan ook op het monument voor koningin Wilhelmina in Wassenaar.

Opschriften

1533 willem de zwijger 1584
stantvastich is ghebleven
mijn hert in teghenspoet.

Gesigneerd: 2002 / auke hettema

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°0'43" - O.L. 4°21'15")

Objectcode: ZH14ap; Opgenomen: 9 juli 2003  / gewijzigd: 25 januari 2009
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt