Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Middelburg
Zeeland

Molenwater

Jan Morks

1865-1926
componist en dirigent
August Falise
Holland metaalgieterij
1926

Middelburg -  Jan Morks   Middelburg -  Jan Morks

Beschrijving

Borstbeeld op granieten voetstuk met daarop de tekst in vergulde letters:

JAN
MORKS
componist
directeur
middelburgsch
muziekkorps
geb. 6 oct. 1865
overl. 7 febr. 1926
zijn vereerders

het beeld is gesgineerd "august falise / 1926" en metaalgieterij / holland a'dam.

Kunstenaar

Opmerkingen

Na het overlijden van Jan Morks werd een ''Comité tot oprichting van een gedenkteeken voor wijlen den heer Jan Morks' opgericht. Dit comité verzocht de beeldhouwer Falise een beeld te maken. Op dinsdag 20 augustus 1929 werd het borstbeeld onthuld. Na restauratie is het beeld op 30 juni 2003 opnieuw onthuld. Jan Morks (Dordrecht 6 oktober 1865), muziekleraa, componist en organist, vanaf 1891 dirigent van het schutterijkorps van Middelburg, dat in 1907 omgezet is in Het Middelburgsch Muziekkorps.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°30'15" - O.L. 3°36'54")

Objectcode: ZE05ah; Opgenomen: 6 september 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.