Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Kapelle
Zeeland

Kitskinderseweg 1
(Franse Militaire Begraafplaats)

Monument Frans Militair Ereveld

Antoon Molkenboer
1950

Kapelle -  Monument Frans Militair Ereveld   Kapelle -  Monument Frans Militair Ereveld

Beschrijving

Zuil met drie mozaïeken, resp. een kruis, een Gallische haan voor op opgaande zon, met eronder de wapens van Nederland en Frankrijk, en een inscriptie. Aan weerzijden een halfrond paneel met namen.

Opschriften

ce monument a ete eleve
par le
souvenir francais
par ses amis des pays bas
et par leurs camarades

a la memoire des 600 soldats
aviateurs et marins francais
tombes sur le sol neerlandais

Op de achterzijde:

Ter nagedachtenis van de
600 Fransen
behorende tot land-, zee- en
luchtmacht, gevallen op Neder-
landse bodem is dit monument
opgericht door "Le Souvenir Francais"
zijn vrienden in Nederland
en door hun kameraden

Kunstenaar

Opmerkingen

Op 16 mei 1940 vonden bij Kapelle felle gevechten plaats tussen Duitse troepen en Franse gemotoriseerde eenheden die Nederland te hulp waren geschoten. Een dag later werden 65 gesneuvelde Fransen door de plaatselijke bevolking ter aarde besteld, waarvoor in 1946 een klein monument is geplaatst.

Na de Tweede Wereldoorlog werden alle Franse militairen die tijdens deze oorlog in Nederland waren gesneuveld, hier samengebracht. Op 16 mei 1950 werd de Franse militaire begraafplaats officieel in gebruik genomen. Hier liggen 217 Franse militairen; 20 Marokkaanse militairen die sneuvelden in Franse dienst; en 1 Belgische militair. Daarvoor is dit grote monument geplaatstm dat werd geschonken door het comité "Souvenir Français aux Pays-Bas". De Nederlandse beeldhouwer Molkenboer, die vaak in Frankrijk vertoefde heeft het gedenkteken ontworpen. Het is gemaakt in Frankrijk. Op 16 mei 1950 is de begraafplaats door de Nederlandse minister van Oorlog in tegenwoordigheid van de Franse Ambassadeur en vrijwel het gehele Corps Diplomatique, officieel in gebruik genomen en werd er een monument door de Franse Ambassadeur onthuld.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°29'16" - O.L. 3°56'51")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: ZE04ah; Opgenomen: 22 april 2010
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.