Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Driebergen-Rijsenburg
gem. Utrechtse Heuvelrug (Utrecht)

Hoofdstraat / Park Seminarie

Dr. H.J.A.M. Schaepman

Tubbergen 1844 - Rome 1903
dichter, priester en politicus
(Wikipedia)
Pierre Cuypers
1908

Driebergen-Rijsenburg -  Dr. H.J.A.M.  Schaepman   Driebergen-Rijsenburg -  Dr. H.J.A.M.  Schaepman

Beschrijving

Het voetstuk van het zeszijdige gedenkteken is in rustica uitgevoerd met blokken ijzersteen. De opbouw bestaat uit zes spitsboogvelden tussen pinakels, bekroond door een wimberg en kruisbloem. In het spitsboogveld aan de straatzijde is levensgroot de priester Schaepman afgebeeld. Hij heft zijn rechterhand en steunt met zijn linkerarm op een bundel papieren. Onder dit beeld is de leuze van Schaepman gebeiteld: Credo pugno Ok geloof in de strijd). Beneden deze spreuk staat zijn naam en jaartallen.

Na Schaepmans dood werd een commissie in het leven geroepen om een gedenkteken voor hem te realiseren. Na jaren van geld inzamelen werd een prijsvraag uitgeschreven voor het gedenkteken. Omdat de jury geen van de inzendingen goed genoeg vond werd de hoogbejaarde P.J.H. Cuypers (1827-1921), die ook deel uitmaakte van de jury, door de andere juryleden aangezocht een ontwerp te maken.

Op 14 juli 1908 kon het beeld in bijzijn van o.a. de aartsbisschop van Utrecht, diverse ministers en hoogleraren onthuld worden. Voor de locatie van het monument was het open terrein voor het seminarie te Driebergen gekozen, daar Schaepman eerst als student/ priester en later als professor aan dit opleidingsinstituut verbonden was geweest.

Opschriften

Dr Herman Johan Aloysius Maria
Schaepman, geboren te Tubbergen
den 2en Maart 1844, overleden
te Rome den 21en Januari 1903
en aldaar op het Campo Santo
del Tedeschi begraven.

In de vijf overige spitsboogvelden zijn reliëfs afgebeeld met daaronder citaten uit Schaepmans geschriften (met de klok mee):

Op de pijlers tussen de velden zijn symbolen aangebracht die de deugden en gaven van Schaepman verzinnebeelden, te weten perseverantia (volharding), fides (geloof), justitia (rechtvaardigheid), fortitudo (moed), sapientia (wijsheid) en charitas (liefde). In de frontonvelden zijn onder meer de monogrammen van Christus en Maria aangebracht.

Het geheel wordt bekroond door een beeld van Sint Joris en de draak.

Het monument is gesitueerd binnen een ronddeel omsloten door heggen waartussen banken en lantaarns zijn geplaatst op initiatief van de 'Verfraaiings Vereeniging' die hiervoor geld had ingezameld. De banken werden geplaatst door de firma Gebr. Appels.

Kunstenaar

Oude ansichtkaart(en)

   
Klik op een kaart voor vergroting.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°3'17" - O.L. 5°16'42")

Objectcode: UT23ae; Opgenomen: 30 augustus 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.