Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Utrecht
Utrecht

Opaalweg
(Derde Algemene begraafplaats 'Tolsteeg')

Monument voor de Binnenlandse Strijdkrachten

Jan van Luijn
1947

Utrecht -  Monument voor de Binnenlandse Strijdkrachten   Utrecht -  Monument voor de Binnenlandse Strijdkrachten

Beschrijving

Centraal figuur is een man op een sokkel, uitgevoerd in vaurion. Aan weerszijden is een bakstenen muurtje gemetseld, waarop een reliëf is geplaatst waarin de twaalf gesneuvelden zijn verbeeld. Aan weerszijden van een lage bordestrap ligt een gebeeldhouwde leeuw op een bakstenen voetstuk.
Op het voetstuk staat een gedicht van Ina Boudier-Bakker (in Wikipedia staat dat er nog een liggende plaquette voor de man is met een gedicht van Adriaan Roland Holst, die is door ons niet aangetroffen).

Utrecht - Monument voor de Binnenlandse Strijdkrachten

Opschriften

DEN STRIJD

GESTREDEN

DE TROUW

BELEDEN

DEN DOOD

ONTGLEDEN

IN EEUWIGHEID

binnenlandsche
strijdkrachten
1944-1945

binnenlandsche strijdkrachten
utrecht

z.k.h. prins bernhard der
nederlanden onthulde 7 mei
1947 dit monument ter ere
van hen, die vielen in de
uren van de bevrijding te
utrecht

dichtregels: ina boudier-

bakker

monument: jan van luijn

Gesigneerd

J. v. LUIJN

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°4'20" - O.L. 5°7'57")

Objectcode: UT22is; Opgenomen: 6 mei 2016
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.