Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Utrecht
Utrecht

Domplein 29
(Academiegebouw)

Utrechtse Hoogleraren

Buys-Ballot - Donders - Voetius - Matthaeus - Stratenus - Drakenborch - van Heusde - Heringa - Mulder - Holtius
E. Lacomblé & Emilus Bourgonjon
1892

Utrecht - Utrechtse Hoogleraren   Utrecht - Utrechtse Hoogleraren

Beschrijving

Tien portretmedaillons in de daklijst. De bijbehorende namen staan in een nastuurstenen fries tussen de ramen van de begane grond en de eerste verdieping:

 1. Christophorus H.D. Buys Ballot (1817-1890), hoogleraar in de wiskunde (1847) en natuurkunde (1867).
 2. Franciscus Cornelis Donders (1818-1889), hoogleraar geneeskunde en fysiologie.
 3. Gisbertus Voetius (Gijsbert Voet) (1589-1676), eerste hoogleraar van de Universiteit Utrecht.
 4. Anthonius Matthaeus jr. (geb. 1635), hoogleraar in de rechtsgeleerdheid.
 5. Stratenus (Wilhelm van der Straten), eerste hoogleraar geneeskunde van de Utrechtse Universiteit (1636).
 6. Arnoldus Drakenborch (1684-1748), hoogleraar te Utrecht in de welsprekendheid en geschiedenis (1716-1748).
 7. Philip Willem van Heusde (1778-1839), hoogleraar geschiedenis, oudheden, welsprekendheid en Grieks (1803-1815); theoretische wijsbegeerte en letteren (1815-1839); bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek (1816-1839).
 8. Jodocus Heringa Ez. (1765-1840), hoogleraar theologie (1794-1835).
 9. Gerardus Joannis Mulder (1802-1880), hoogleraar in scheikunde (1840-1868).
 10. Adrianus Catharinus Holtius (1786-1861), hoogleraar rechten (1835-1856).

Het Academiegebouw heeft een nogal merkwaardige ontstaansgeschiedenis, die duidelijk de richtingenstrijd tussen de verschillende neostijlen aan het eind van de negentiende eeuw illustreert. Oorspronkelijk was het gedacht als een geschenk aan de Universiteit ter gelegenheid van haar 250-jarig bestaan in 1886, maar door een slepend conflict kon de bouw pas in 1891 beginnen. Aanhangers van de neogotische stijl onder leiding van Victor de Stuers steunden een ontwerp van P.J.H. Cuypers. Zij meenden dat het ontwerp veel beter aansloot bij de architectuur van de nabijgelegen Domkerk. De neorenaissancerichting koos voor de plannen van E.H. Gugel en F.J. Nieuwenhuis. Hun voornaamste argument was dat de neogotiek wel geschikt was voor kerkelijke gebouwen, maar dat een universiteit beter gebouwd kon worden in de neorenaissancestijl, de stijl van het humanisme die bovendien terugverwees naar de oude Griekse beschaving.

Uiteindelijk trokken de aanhangers van de neorenaissancestijl aan het langste eind, zeer tot ongenoegen van minister van Binnenlandse Zaken Tak van Poortvliet, die, naar men zegt, in 1894 als wraak pal naast het nieuwe Academiegebouw het neogotisch toegangspoortje voor de kruisgang van de Dom liet bouwen. Het is een ontwerp van Jos Cuypers, de zoon van P.J.H. Cuypers.

Kunstenaars

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

 • Advocaat / Jurist
 • Buys Ballot, C.H.D.
 • Donders, F.C.
 • Drakenborch, Arnoldus
 • Fysioloog
 • Geschiedkundige
 • Heringa Ez., Jodocus
 • Heusde, Ph.W. van
 • Holtius, A.C.
 • Hoogleraar
 • Matthaeus jr., Anthonius
 • Mulder, G.J.
 • Scheikundige
 • Straten (Stratenus), Wilhelm van der
 • Theoloog
 • Voetius, Gisbertus
 • Wiskundige
 • Locatie (N.B. 52°5'24" - O.L. 5°7'20")

  Objectcode: UT22am; Opgenomen: 1 mei 2008
  Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
  Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
  © Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


  Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.