Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Utrecht
Utrecht

Domplein
(Pandhof van de Dom)

Levensverhaal van Sint Maarten

St. Martinus van Tours, meestal Sint Maarten
Szombathely ca. 316 - Candes 397
bisschop van Tours, wordt vaak afgebeeld als ruiter te paard die de helft van zijn mantel aan een bedelaar schenkt
(Wikipedia)

15e eeuw/1876-96/1958-62

Utrecht -  Levensverhaal van Sint Maarten

Beschrijving

Reliëfs in de wimbergen boven de vensters van de Pandhof tonen het levensverhaal van Sint Maarten. Bij de restauratie van de pandhof in 1876-1896 werden onder leiding van architect P.J.H. Cuypers de zwaar gehavende middeleeuwse beeldhouwwerken vervangen door kopieën. Daarbij werd een te zachte steensoort gebruikt, zodat alle scènes in 1958-1962 opnieuw moesten worden vervangen. Een aantal exemplaren van Cuypers zijn ingemetseld in het tuintje achter de Domtoren, bereikbaar door de poort van het voormalige bisschopspaleis aan de Servetstraat. Boven het vierde venster en in de hele westelijke arm van de pandhof (nrs. 14-19) waren de wimbergen niet meer aanwezig en heeft Cuypers de afbeeldingen aangevuld.

Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Sint Maarten verdrijft de duivel in de gedaante van een draak.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Sint Maarten deelt zijn mantel met een bedelaar.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Sint Maarten draagt de mis op.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Het volk van Tours roept Sint Maarten uit tot bisschop.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Heidenen hakken een pijnboom om. Een kruisteken behoedt Sint Maarten voor verplettering.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Een afgodsbeeld stort ineen door Sint Maartens zegen. Het volk vernielt het verder.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Sint Maarten wekt een gestorven kind tot leven.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Sint Maarten verdrijft de duivel uit een bezetene.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Genezing van een melaatse voor de poorten van Parijs.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Engelen troosten Sint Maarten, die berouw voelt na te hebben gesympathiseerd met ketters.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Sint Maarten schenkt vergeving aan een boer die door een os (de duivel) is gedood.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Ontmaskering van een als Christus verklede duivel.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Sint Maarten aan tafel bij keizer Maximus en zijn gemalin te Trier.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Sint Maarten sticht het klooster van Marmoûtier.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Sint Maarten ontdekt de relieken van de heilige soldaten van het Thebaanse legioen.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Sint Maarten op zijn sterfbed. Een monnik houdt de bijbel voor; de duivel trekt zich terug.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
De Noormannen stoppen het beleg van Tours bij het zien van de relieken van Sint Maarten.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
De wonderlijke genezing van bisschop Hilderik van Luik op voorspraak van Sint Maarten.
Utrecht - Levensverhaal van Sint Maarten
Bisschop Hilderik wijdt een kerk aan Sint Maarten uit dankbaarheid.

Sint-Maarten is beschermheilige van de stad Utrecht. Het wapen van die stad (rood/wit) zou verwijzen naar de rode kleur van de mantel en de witte kleur van de onderrok van de heilige, die te voorschijn kwam toen hij de helft van zijn mantel had afgestaan aan een bedelaar.

In Utrecht vinden we verschillende afbeeldingen van Sint Maarten:

  1. Standbeeld aan de Oude Gracht.
  2. Bronzen deur van de Dom aan het Domplein.
  3. Pandhof van de Dom, levensverhaal in 19 reliëfs boven de vensters.
  4. Poort van de Pandhof van de Dom.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie N.B. 52°5'26" - O.L. 5°7'21" (Satellietfoto: Google Maps)

Objectcode: UT22ak; Opgenomen: 1 mei 2008  / gewijzigd: 16 februari 2013
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.