Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Baarn
Utrecht

Gerrit van der Veenlaan

De Marinier (Lodewijk van Hamel)

Opgericht ter nagedachtenis aan de broers Lodewijk en Gerard van Hamel die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.
Annie Roland Holst-de Meester
1947

Baarn -  De Marinier (Lodewijk van Hamel)   Baarn -  De Marinier (Lodewijk van Hamel)

Beschrijving

Beeld van een staande mannenfiguur met vaandel en anker.

Opschriften

PRO PATRIA

gerard van hamel - 27 oct 1911 † 19 juli 1944
lodo van hamel - 6 juni 1915 † 16 juni 1941

Gesigneerd

1947 A.R.H.

Kunstenaar

Opmerkingen

De naam 'De Marinier' van het beeld is niet correct. Marinier weliswaar wordt vaak als benaming gebruikt voor marinepersoneel in het algemeen, maar dit is onjuist. Het Korps Mariniers vormt de infanterie van de Marine, Lodo was een normale zee-officier, oftewel een marineman ofwel officier der Koninklijke Marine.

Het beeld is evervaardigd in opdracht van de familie van prof. dr. J.A. van Hamel (vader van de twee omgekomen broers). Oorspronkelijk stond het gedenkteken op het Baarnse Stationsplein, maar in 1966 werd het verplaatst naar de huidige locatie. Lodewijk ('Lodo') van Hamel (1911-1941), Marine-officier, de eerste Nederlandse geheim agent die in bezet gebied ging opereren. Onder de schuilnaam Willem van Dalen kreeg hij in augustus 1940 twee opdrachten: het oprichten van spionagegroepen en het via een zender doorgeven van militaire berichten. Maar 'Lodo' en zijn metgezellen werden tijdens deze missie gearresteerd. De bezetter vond een koffertje met spionagerapporten. 'Lodo' kreeg de doodstraf en werd op 16 juni 1941 gefusilleerd op een nog onbekende plaats.

Gerard van Hamel (1915-1944) overleed in juli 1944 bezweek in het concentratiekamp Natzweiler.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°12'33" - O.L. 5°16'42")

Objectcode: UT03af; Opgenomen: 28 maart 2010
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt