Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Den Burg
gem. Texel (Noord-Holland)

Kogerstraat / De Zes

Esperantomonument

Ludwik Lejzer Zamenhof
(Bialystok 1859 - Warschau 1917
Joods-Litouwse (Poolse) oogarts, polyglot en filoloog; vooral bekend als bedenker van de Internationale hulptaal Esperanto (Wikipedia)
L. Igesz
1935 (1950)

Den Burg -  Esperantomonument   Den Burg -  Esperantomonument

Beschrijving

Bakstenen zuil bekroond door een ster als windwijzer, geplaatst op een wereldbol met vijf ringen als symbool dat de Esperantoster de hele wereld verlicht. Aan vier zijden staat aan de top het woord ESPERANTO. Aan de voorzijde is een klein reliefportret van Zamenhoff aangebracht, met onderschrift Dro L.L. ZAMENHOFF, 1859-1917. Aan weerszijde van de zuil is een lage bakstenen muur met rechts de tekst INAUGURITA JE LA 30A DE MAJO 1935 en links een steen met tekst over de herbouw van het monument in 1950

Opschriften

malkonstruita en 1941a. rekonstruita en 1950a.
per kunlabora inter la esperantistaro kaj
teksela publiko, honore al la rememoro de
JOH. M. DUINKER,
kiu iniciatis la konstruon en 1935a

Afgebroken in 1941. Herbouwd in 1950.
Door de samenwerkings tussen de Esperantisten en
de Texelse bevolking, ter nagedachtenis van
Joh. M. Duinker,
de initiatiefnemer van de bouw in 1935

Kunstenaar

Opmerkingen

Het monument werd gebouwd in 1935 door de broers Johan Duinker en Gijs Duinker, die allebei esperantist waren. De architect van het monument was L. Igesz en de metselaar Siem de Waal heeft het geheel opgebouwd. Johan Duinker was in die tijd hoofdredacteur van de Texelse Courant en maakt handig gebruik van zijn functie om in de krant Esperantobijeenkomsten en -cursussen aan te kondigen. In de Texelse Courant verschenen bovendien reisverslagen van Siem de Waal, een jonge Texelaar die met de fiets esperantisten in heel Europa bezocht en overal met open armen werd ontvangen. Op het eiland groeide het enthousiasme voor de kunsttaal waardoor het de broers Duinker lukte geld in te zamelen voor een heus Esperantomonument.

Het is onthuld op 30 mei 1935 door ir. J.R.G. Isbrücker namens de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Op bevel van de nazi's werd het monument in 1941 afgebroken, maar vóór de sloop konden enkele mensen de belangrijkste onderdelen verwijderen en veilig stellen, zoals de teksten, de afbeelding van Zamenhof en de Esperantoster. Na de bezetting is op initiatief van dhr. Boon het monument herbouwd en op tweede pinksterdag 1950 opnieuw onthuld.

Den Burg - Esperantomonument Den Burg - Esperantomonument

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°3'23" - O.L. 4°47'42")

Objectcode: NH47az; Opgenomen: 13 september 2014
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt