Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Anna Paulowna
gem. Hollands Kroon (Noord-Holland)

Sluisplein

Anna Paulowna ('Anna te Paard')

eigenlijk Pavlovna
Sint-Petersburg 1795 - Den Haag 1865
grootvorstin van Rusland, uit het Huis Romanov, huwde op 21 februari 1816 met de latere koning Willem II der Nederlanden
(Wikipedia)
Alexander Taratynov
2005

Anna Paulowna -  Anna Paulowna ('Anna te Paard')   Anna Paulowna -  Anna Paulowna ('Anna te Paard')

Beschrijving

Standbeeld van Koningin Anna Paulowna op een paard, dat steigert omdat het een slang ziet. Het staat pp een aluminium paal, met daaromheen een band met de naam "Anna Paulowna", het wapen van de gemeente Anna Paulowna en een tekst.

Opschriften

Koningin Anna Paulowna (1795-1865)

was de dochter van Tsaar Paul I
en de echtgenote van Koning Willem II.

Zij gaf in 1884 haar naam aan
het drooggemaakte land dat nu
Anna Paulowna-polder heet.

Onthuld op 2 Maart 2005 door Hare Majesteit de Koningin
Beeldhouwer Alexander Taratynov.

Kunstenaar

Opmerkingen

Het beeld is onthuld door koningin Beatrix op 2 maart 2005.

Persbericht Gemeente Anna Paulowna, 23 februari 2005:

Visitekaartje Anna Paulowna is de enige gemeente die is genoemd naar een lid van het koninklijk huis. Zij was echtgenote van Koning Willem II en de jongste dochter van de Russische Tsaar Paul I. Zij leefde van 1795 tot 1865. De inwoners van de gemeente identificeren zich graag met de naam Anna Paulowna. Daarom besloot de gemeenteraad een bronzen beeld van de Russische grootvorstin te laten vervaardigen. Er is bewust gekozen voor een klassiek beeld omdat Anna Paulowna een jonge gemeente is zonder traditionele kunst. Het kunstwerk is gefinancierd door het bedrijfsleven en de inwoners. Het gemeentebestuur hoopt dat het beeld zal uitgroeien tot het visitekaartje van de Polder; een kunstwerk dat door iedereen wordt (h)erkend en een blijvende herinnering betekent voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Anna Paulowna.

Polder De gemeente Anna Paulowna is er trots op dat koningin Anna Paulowna 160 jaar geleden haar naam heeft gegeven aan het drooggemaakte land dat nu de Anna Paulowna-Polder heet. In de brief van 2 oktober 1844 schrijft ze dat zij 'geen zwarigheid maakt om aan het verlangen der Maatschappij, op een zoo heusche wijze uitgedrukt, tegemoet te komen door toe te staan dat de drooggemaakte landen van de Westerwaard, naar H.M. zullen worden genoemd Anna-Paulowna-Polder en zulks met den wensch en met het vertrouwen, dat aan dien naam de herinnering verbonden moge blijven der innige verknochtheid en belangstelling, waarmede H.M. eenmaal elke poging tot bevestiging van 's lands welzijn gade sloeg en zooveel in haar was trachtte te bevorderen.'

Reacties

Reageer op dit beeld

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie N.B. 52°51'41" - O.L. 4°49'53" (Satellietfoto: Google Maps)

Objectcode: NH39ba; Opgenomen: 26 maart 2010
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.