Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Heemstede
Noord-Holland

Manpadslaan / Herenweg

De Naald

Ter nagedachtenis van de Slag bij Manpad, die in 1304 zou hebben plaatsgevonden

1817

Heemstede -  De Naald   Heemstede -  De Naald

Beschrijving

Stenen obelisk, met op de basis de wapens van Haamstede en Haarlem.

Heemstede - De Naald
Haamstede
Heemstede - De Naald
Haarlem

Opschriften

ter eere van
witte van haemstede
grave floris zoon van holland
en van
de brave burgers van haerlem
die met hem
de vreemde MANNEN langs dit PAD
verdreven den xxvi april mccciiii
en ter eere van hen
die tot ontzet van haerlem
bij dit MANNEPAD hun leven waagden
den viii julij mdlxxiii

Opmerkingen

De naald is geplaatst in 1817 door David Jacob van Lennep, die ernaast woonde in Huis te Manpad.

Onderzoekingen hebben echter aangetoond dat deze slag nooit heeft plaatsgevonden. Zie F.W.N.Hugenholz, Historie en historiografie van de slag aan het Manpad (1304). In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1954-1955, p. 31-47. Deze bewering wordt overigens in 1972 door mr. J.W. Groesbeek in zijn Heemstede in de historie (uitgegeven door het gemeentebestuur) ontkracht en ontkend.

De tweede gebeurtenis die de naald herdenkt is de mislukte poging tot herovering van Haarlem op de Spanjaarden door Willem van Bronkhorst met 4000 man voetvolk en 600 ruiters, die bij het Manpad ontdekt werd door spionnen en in de pan gehakt.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°20'11" - O.L. 4°36'11")

Objectcode: NH26ag; Opgenomen: 6 oktober 2013
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.