Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Bussum
gem. Gooise Meren (Noord-Holland)

Wilhelminaplantsoen

Wilhelminafontein

Koningin Wilhelmina
Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau
(Den Haag 1880 - Het Loo bij Apeldoorn 1962)
Koningin der Nederlanden 1890-1948
(Wikipedia)
Atelier Van den Bossche en Crevels
1898

Bussum - Wilhelminafontein   Bussum - Wilhelminafontein

Beschrijving

Beschrijving uit De Gooi- en Eemlander van 3 september 1898:

Midden uit het bassin van ruim 6 M. middellijn, rijst in driehoeksvorm de fontein omhoog, die naar zes zyden haar waaiervormige stralen zendt. Als versiering is in den zandsteen uitgehouwen de Oranjeboom met tak en blad en vrucht. De Koningskroon met den ryksappel getooid, vormt den top van het 6 M. hooge gesteente. Daaronder vinden wy aan de voorzyde het Rijkswapen, rechts Noordholland, links Bussum, aan de achterzyde de gekroonde W. met het jaarcijfer 1898. In de daaronder liggende rij vinden wij, gaande van voor-links naar rechts de volgende wapens - alle rijk in goud en kleuren uitgevoerd:
 1. dat van René van Châlons, den eersten Nassauschen Graaf, die prins was van Oranje.
 2. dat van Prins Willem I. den Zwijger.
 3. dat van Stadhouder Willem III, Koning van Engeland.
 4. het stamwapen van Nassau-Dietz.
 5. dat van Koning Willem I als Souverein Vorst der Nederlanden.
 6. dat van Koningin Wilhelmina.
Het werk is in betrekkelijk korten tijd uitgevoerd door de heeren Van den Bossche en Crevels, Ruyterstraat 2, Amsterdam

De fontein stond van 1898 tot 1923 op de Brink (Brinklaan/Kerkstraat/Sint Vitusstraat) en is toen verplaatst naar het Wilhelminaplantsoen (noordkant). In 1953 is de fontein verwijderd voor de weekmarkt en pas in 1988 na restauratie geplaatst aan de zuidkant van het Wilhelminaplantsoen.

Bussum - Wilhelminafontein
Nederland
Bussum - Wilhelminafontein
Holland
Bussum - Wilhelminafontein
Gekroonde W
Bussum - Wilhelminafontein
Bussum
Bussum - Wilhelminafontein
René van Chalon
(1519-1544)
(Wikipedia).
Bussum - Wilhelminafontein
Prins Willem I van Oranje
(1533-1584)
(Wikipedia).
Bussum - Wilhelminafontein
Koning-Stadhouder Willem III
(1650-1702)
(Wikipedia).
Bussum - Wilhelminafontein
Huis Nassau-Dietz
(Wikipedia).
Bussum - Wilhelminafontein
Koning Willem I
(1772-1843)
(Wikipedia).
Bussum - Wilhelminafontein
Koningin Wilhelmina
(1880-1963)
(Wikipedia).

Kunstenaar

Bussum - Wilhelminafontein

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

 • Bossche en Crevels, Atelier Van den
 • Boom
 • Fontein
 • René van Chalon
 • Wapenschild
 • Wilhelmina, koningin
 • Willem I (koning der Nederlanden)
 • Willem I van Oranje-Nassau
 • Willem III (koning van Engeland en Stadhouder)
 • Locatie (N.B. 52°16'30" - O.L. 5°9'48")

  Objectcode: NH13ac; Opgenomen: 18 mei 2019
  Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
  Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
  © Website en Foto's: René & Peter van der Krogt