Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Blaricum
Noord-Holland

Dorpsstraat / Torenlaan

Erfgooiersboom

Gerard Lanphen
1971/85

Blaricum -  Erfgooiersboom   Blaricum -  Erfgooiersboom

Beschrijving

Replica van de in 1971 uit eikenhout vervaardigde Erfgooiersboom. Het stelt een boomstam voor met daaraan voorstellingen van diverse mensen (soldaten, boer, ruiter, man met hooivork) en dieren (koe, kip, schaap, korhoen), en aan de voet een kerk.

Blaricum - Erfgooiersboom Blaricum - Erfgooiersboom Blaricum - Erfgooiersboom
Blaricum - Erfgooiersboom Blaricum - Erfgooiersboom Blaricum - Erfgooiersboom

Beschrijving van de website van FokkerEnZo:
De gekozen boom werd in 1971 met de beitel bewerkt tot een kunststuk, een herinnering aan "het duizendjarig rijk" van de erfgooiers, afstammelingen sinds eeuwen van de vroege bewoners van het Gooi. In brons is de eikeboom terug te zien, met gebruik van de stam en een deel van de takken. Het leven van mens en dier, het landschap tevens, werd uitgebeeld in de sobere trekken van het alouds overheersende agrarisch bestaan op akker, weide, heide, rond brink en kerk. Ongeveer vier en een halve meter hoog was en is, na aftopping van het bovendeel, de eik die nu in Blaricum staat.

Bekijk de uitbeeldingen. Een ieder kan er het zijne in vinden. Onderaan de kerk, centrum bij geboorte, leven en dood, in vervlogen tijden meer dan nu; drie vrouwtjes die er zich devoot begeven. Aan de andere zijde een figuur te paard. Ook ter kerke gaand? of op weg om, na gedane arbeid, het dier naar een kamoje sappig, voedzaam grasland te voeren?

Op en aan de stam ziet men allerlei herinneringen aan vroeger tijd. Boven de kerk staat een boer met een koe en melkemmer. Naast hem een aanduiding van scheidingshekken, zoals die in het weideseizoen werden aangebracht. Ze werden vredingen genoemd in de officiele stukken. Er is een schaap te zien, herinnering aan de vroeger zo omvangrijke schapenhouderij op de heiden. Iets hoger een man met hooivork, staande op de berg en bezig met spreiden. En ook een korhoen, een nu zeldzaam geworden heidevogel. er steekt een plateautje uit, waarop twee vazen. Reukkannen noemt de beeldhouwer ze, wijzend op de veelsoortigheid van geuren die bossen, heide, hooiland en korenvelden in de zomer uitwasemen. Geur is niet in beeld te vangen, wel alom in de natuur aanwezig, zoals er steeds iets van de kannen zichtbaar blijft, hoe men de boom ook wendt en keert.

Opschriften

daag meent
1971
GL

Informatiebord

ERFGOOIERSBOOM

Hier staat in brons gegoten
de geschiedenis der erfgooiers.
Gerardus Lanphen beitelde haar
in een grillig gevormde eikestam.
18 Mei 1985

Kunstenaar

Opmerkingen

Het kunstwerk is gemaakt als herinnering aan 1000 jaar Erfgooiers voor de tentoonstelling over de geschiedenis van de Erfgooiers, gehouden in december 1971 in Laren, n.a.v. het besluit tot ontbinding van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland eerder dat jaar. De originele boom stond bij de NH Kerk te Blaricum en staat na restauratie sinds 1985 in het voorportaal van deze kerk.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie N.B. 52°16'21" - O.L. 5°14'37" (Satellietfoto: Google Maps)

Objectcode: NH11ai; Opgenomen: 20 februari 2012
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.