Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Amsterdam
Noord-Holland

Zwanenburgwal

Baruch de Spinoza

(Amsterdam 1632 - Den Haag 1677)
Nederlandse filosoof, zoon van Portugees-Joodse immigranten. Zijn bekendste werk, de Ethica, werd na zijn dood uitgegeven
(Wikipedia)
Nicolas Dings
2008

Amsterdam - Baruch de Spinoza   Amsterdam - Baruch de Spinoza

Beschrijving

Terrazzo platform met daarop een standbeeld van Spinoza en een zwart granieten icosaëder (regelmatig twintigvlak, een ruimtelijke figuur met 20 (gelijkzijdige en congruente) driehoekige vlakken, 12 hoekpunten en 30 ribben). Op de rand van het platform staat:

SPINOZA
HET DOEL VAN DE STAAT IS DE VRIJHEID
Op Spinoza's mantel zijn in reliëfs mussen, halsbandparkieten en rozen aangebracht.

Informatiebord

Benedictus de Spinoza (1631-1677), Amsterdammer, filosoof.

Spinoza is op deze plaats als zoon van joodse vluchtelingen geboren.
Zijn belangrijkste werk is de Ethica. Daarin verwerpt hij
alle traditionele voorstelingen van God en stelt hij dat de ogenschijnlijk
chaotische natuur is onderworpen aan onveranderlijke natuurwetten,
die ook gelden voor mens en maatschappij.
Met behulp van de wiskunde kunnen we die wetten kennen en door
ons leven daarmee in overeenstemming te brengen worden wij gelukkig.
Spinoza's denkbeelden over de vrijheid van meningsuiting, tolerantie
en democratie zijn nog steeds actueel.
'Het doel van de staat is de vrijheid' vat zijn politieke filosofie samen.
Het kunstwerk, een initiatief van de Stichting Spinoza Monument,
is gerealiseerd door Nicolas Dings (1953) en bestaat uit een
terrazzo podium waarop zich naast de bronzen figuur van Spinoza
een icosaëder van natuursteen bevindt, die verwijst naar het slijpen van
de geest. De vogels op de mantel symboliseren de multiculturele
samenleving van Amsterdam, waarin de van verre komende
halsbandparkiet naast de inheemse mus een plaats heeft.
Het beeld is op 24 november 2008 onthuld door burgemeester Job Cohen
en cultuurwethouder Carolien Gehrels en eert Spinoza als het begin van
de Verlichting en voorloper van de moderne samenleving.

Benedictus de Spinoza (1631-1677), Amsterdammer, philosoopher.

Spinoza was born at this site as the son of Jewish refugees.
His most important work is Ethics, in which he rejected all traditional
conceptions of God and states that nature's apparent chaos is governed
by immutable natural laws, which also apply to man and society.
With the help of mathematics, we can know these laws and achieve
happiness by living in harmony with them. Spinoza's ideas about
freedom of speech, tolerance and democracy are still current.
'The purpose of the state is freedom' sums up his political philosophy.
The artwork, an initiative of the Spinoza Monument Foundation,
is by Nicolas Dings (b. 1953). It consists of a terrazzo platform upon
which stands the bronze figure of Spinoza and an icosahedron of
polished granite, referring to the sharpening of the mind.
The birds on the cloak, in which ring-necked parakeets from faraway
places intermingle with native sparrows, symbolize Amsterdam's
multicultural society. The sculpture, which was unveiled on November
24th by Mayor Job Cohen and Cultural Councillor Carolien Gehrels,
honours Spinoza as the beginning of the Englightenment and precursor
of modern society.

Kunstenaar

Opmerkingen

Het monument is geplaatst op inititatief van de 'Stichting Spinoza Monument' die binnen een half jaar een ontwerp, geld en toestemming tot plaatsing geregeld wist te krijgen. Spinoza staat naast een granieten wiskundige vorm, de icosaëder - een bol met twintig gelijke driehoeken. Deze staat symbool voor Spinoza's denken: 'het universum als model, geslepen door de menselijke geest'. Mooie symbolische bijkomstigheid is dat de vorm lijkt op een diamant. Spinoza was ook diamantslijper.

Onthuld op 28 november 2008 door burgemeester Job Cohen en wethouder kunst en cultuur, Carolien Gehrels.

Amsterdam - Baruch de Spinoza

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

 • Postcode: 1011
 • Dings, Nicolas
 • Filosoof
 • Icosaeder
 • Mus
 • Parkiet
 • Spinoza, Baruch de
 • Standbeeld
 • Vogel
 • Locatie (N.B. 52°22'4" - O.L. 4°53'57")

  Objectcode: NH04de; Opgenomen: 8 december 2011
  Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
  Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
  © Website en Foto's: René & Peter van der Krogt