Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Amsterdam
Noord-Holland

Keizersgracht 508

Pieter Cornelisz. Hooft

Amsterdam 1581 - Den Haag 1647
geschiedkundige, dichter en toneelschrijver; drost van Muiden en baljuw van het Gooiland
Emmanuel Colinet & Leonard de Fernelmont
1881

Amsterdam -  Pieter Cornelisz. Hooft   Amsterdam -  Pieter Cornelisz. Hooft

Beschrijving

Borstbeeld boven de deur. In de zijgevels reliëfs van putti:
Tabaksproductie
Tabaksproductie

Fabricage van een sigaar
Fabricage van een sigaar

Dichter en toneelschrijver Pieter Corneliszoon Hooft werd geboren 16 maart 1581 en drie eeuwen later werd zijn geboortejaar herdacht. In 1879 werd al een commissie gevormd die zich moest beraden over de viering. Er kwam een uitvoering van het enige blijspel dat Hooft heeft geschreven, zij het met veel gekrakeel over kuising van de taal, en er werd een gevelsteen gemaakt door commissielid Eduard Colinet die geplaatst werd op de voormalige woning van Hooft, Keizersgracht 65. Deze gedenksteen werd tegen de onkostenvergoeding van 700 gulden gemaakt. Keizersgracht 65 is in 1913 afgebroken, de gevelsteen werd in 1940 herplaatst hoog in de nieuwe gevel van nr 55A-61D.

De Tijd meldde in 1881 dat het in aanbouw zijnde pand Keizersgracht 508 naar een ontwerp van A.C. Bleys ter gelegenheid van de viering van zijn geboortejaar naar Hooft vernoemd zou worden. "In de gevel zal zijne buste met de jaartallen 1581 en 1881 in witte steen op gouden grond geplaatst worden." Ook deze gevelsteen werd gemaakt door Eduard Colinet. Het sigaren-magazijn dat in het pand gevestigd werd, droeg de naam P.C. Hooft. Latere bedrijven voerden de naam Hooft niet.

De twee 'schone bas-reliefs, zinspelende op de tabakshandel en de sigarenfabricage' (De Tijd in 1881), waren het werk van L. de Fernelmont, sculpteur op het Prinseneiland. De fabricage van een reusachtige sigaar door een half dozijn engelen werkt thans meer komiek dan artistiek. (Ons Amsterdam, maart 1981). Een half dozijn is wat krap geteld, het gaat in beide reliefs om ruim een dozijn.

Overgenomen van de website van Lida Goede

Opschriften

1581 PIETER Cz HOOFT 1881

De beide reliëfs zijn gesigneerd: L de Fernelmont 1881.

Kunstenaars

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°21'57" - O.L. 4°53'9")

Objectcode: NH04ci; Opgenomen: 24 juni 2010  / gewijzigd: 31 december 2010
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.