Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Alkmaar
Noord-Holland

Kerkplein

Maerten Pietersz van der Meij

stadstimmerman
Mari Andriessen
Binder-Schmidt Bronsgieterij
1965

Alkmaar -  Maerten Pietersz van der Meij   Alkmaar -  Maerten Pietersz van der Meij

Beschrijving

Beeld van Van der Meij met een polsstok.

Opschriften

maerten pietersz van der meij
stadstimmerman
† 8 december 1600
beeldhouwer: mari andriessen
bronsgieter: binder en schmidt

Gesigneerd: Monogram MA

Kunstenaar

Opmerkingen

Het beeld werd in 1973 van de Geestersingel naar deze plaats overgebracht. Maerten Pietersz van der Meij (ook wel 'van Amey'= Ameide), stadstimmerman, speelde een belangrijke rol in het verzet tijdens het beleg van Alkmaar. Hij smokkelde brieven van het stadsbestuur door de Spaanse linies naar buiten. Een stukje uit de novelle Alkmaars beleg ten jare 1573 van Bosboom-Toussaint:
Allereerst moest er een bode gevonden worden, die de hachelijke taak op zich nam zulk een brief over te brengen. Maar de waardige stads-timmerman, Maarten Pietersz van der Meij, die zich reeds vroeger een beslist patriot had getoond, nam volvaardig dien last op zich. De brief, waarin bekentenissen werden gedaan die den vijand niet onder de oogen moesten komen, werd zorgvuldig verborgen in een uitgehold en polsstok, met een houten knop gesloten, en oogenschijnlijk alleen bestemd om den drager dienst te doen bij het overspringen van slooten en greppels. Uit de stad komen en 's vijands leger doortrekken, was eene onderneming waarbij men 't leven of de vrijheid kon inschieten. Maar van der Meij had beide vooruit als ten offer gegeven voor 't behoud zijner vaderstad, en ondernam het waagstuk, dat hem gelukte. En waar Alba's zoon had verzekerd, dat er niets buiten de stad kon, dan pluimgedierte, bleek het nu dat hij gebluft, en zich misrekend had, vergetende dat de zuivere liefde tot het vaderland bekwaam maakt het onmogelijke te ondernemen, en daarin te slagen. Van der Meij was visch noch vogel, en toch kwam hij door!

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°37'58" - O.L. 4°44'36")

Objectcode: NH02aj; Opgenomen: 20 maart 2011
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.