Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Sprang
gem. Waalwijk (Noord-Brabant)

Tilburgseweg

Monument Jan de Rooy

Fred Carasso

1954

Sprang -  Monument Jan de Rooy   Sprang -  Monument Jan de Rooy

Beschrijving

Beeld van een geboeide, achterovervallende vrouwenfiguur.

Opschriften

jan de rooy, geboren 20 augustus 1923
te sprang, heeft namens de
verzetsgroep andré aan de voor-
avind kerstmis 1944 per geheime
zender de geallieerde gewaar-
schuwd, dat een duits leger
gereed stond om de langstraat,
brabant en belgië binnen te
vallen. hun toeleg verydeld ziende,
namen de duitsers ter plaatse
waar zy de zender ontdekten vyf
nederlanders gevangen om hen
te fusilleren. toen hy dit vernam
heeft jan de rooy zich vrywillig
gemeld. op 6 januari 1945 is hy door
zyn beulen die er niet in waren
geslaagd hem een naam of adres te
ontrukken, te amsterdam gedood.
de verzetsgroep andré,
waarvan jan de rooy deeluit-
maakte was gevestigd te sprang-
capelle. juist was hier in het
oude raadhuis de waarschuwing
van jan de rooy opgevangen, toen
een v1 het gebouw trof. zo zou
alles nog tevergeefs zyn
geweest, had niet goddelyke
voorzienigheid den zwaargewonde
die het bericht in zyn vuist
hield geklemd, kracht geschonken
om de boodschap nog door te geven
tot zulke heldenmoed en plichts
betrachting bezielde alom in
ons land, alom in bezet gebied
de vlam van het verzet om der wille
van het vaderland en de vryheid

Voor het beeld ligt in het plaveisel een steen met de tekst:

om de herinnering levend te houden aan
ADRIAAN LAMBERTUS van WIJLEN
stichter, leider en bezieler van de VERZETSGROEP ANDRE
hebben zijn vrienden deze steen geplaatst

* 24-2-1898 te sprang
† 11-4-1962 te sprang-capelle
door waarheid liefde en recht gedreven
omwille van de vrijheid en de eer
den vijand moedig te weerstreven
betoonde hij zijn trouw aan volk en heer

Gesigneerd

carasso '53
a binder / bronsgieterij

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°40'21" - O.L. 5°3'9")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: NB64ab; Opgenomen: 2 juli 2011
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.