Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Tilburg
Noord-Brabant

Bredaseweg 45
(R.K. begraafplaats parochie Binnenstad)

Hekwerk met Heiligenbeelden


IJzergieterij Capitain & Salin
1892-1903

Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden   Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden

Beschrijving

Twintig gietijzeren beelden als pijlerbekroningen van het neogotisch hek van het kerkhof:

Links (westelijk) van de ingang

  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  1
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  2
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  3
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  4
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  5

 1. Apocalyptische engel (in of voor 1892)
 2. de Verrezen Christus (geplaatst 1893)
 3. Mater Dolorosa* (Maria als Moeder van Smarten) (geplaatst 1897)
 4. St. Petrus* (overl. 64), apostelen van Jezus en martelaar; de eerste paus (Heiligen-3s) (geplaatst 1896).
 5. St. Carolus Borromeus<* (1538-1584), aartsbisschop en kerkleraar (Heiligen-3s) (geplaatst 1897).

  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  6
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  7
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  8
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  9

 6. St. Franciscus van Assisi** (1182-1226), diaken, stichter (Minderbroeders) en mysticus (Heiligen-3s).
 7. Koning David, profeet en voorvader van Jezus (Heiligen-3s).
 8. St. Nicolaas (overl. ca. 350), bisschop van Myra, bekend door vele legendes (Heiligen-3s).
 9. Aartsengel Michaël, één van de drie aartsengelen die in de bijbel met name worden genoemd (Heiligen-3s). Rechts (oostelijk) van de ingang

  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  10
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  11
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  12
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  13
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  14
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  15

 10. Apocalyptische engel (in of voor 1892)
 11. St. Johannes de Doper, voorloper van Jezus en martelaar (Heiligen-3s) (geplaatst 1892).
 12. St. Jozef, de voedstervader of pleegvader van Jezus Christus (Heiligen-3s).
 13. St. Barbara (3de eeuw), maagd en martelares (Heiligen-3s) (geplaatst 1896).
 14. St. Franciscus van Sales (Kasteel Sales 1567-Lyon 1622), bisschop van Geève en Annecy, ordestichter en kerkleraar (St. Antonius van Padua** (1195-1231), kerkleraar (Heiligen-3s).

  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  16
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  17
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  18
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  19
  Tilburg - Hekwerk met Heiligenbeelden
  20

 15. St. Catharina van Alexandrië (overl. 310), martelares (Heiligen-3s) (geplaatst 1903).
 16. St. Agnes van Rome (overl. 304), martelares. Zij wordt afgebeeld met een lam (Heiligen-3s) (Cees van Raak oppert te mogelijkheid dat het Agnes van Monte Pulciano betreft).
 17. St. Cecilia (3de eeuw), maagd en martelares (Heiligen-3s).
 18. Keizer Henricus II* (973-1024), keizer en stichter (Heiligen-3s) (geplaatst 1897).
 19. Aartsengel Michaël, één van de drie aartsengelen die in de bijbel met name worden genoemd (Heiligen-3s). In 1999 teruggeplaatst.
* gesigneerd fondu par / Capitain & Salin.
** gesigneerd e capitain geny / bussy hte marne.

In een van pilaren naast de ingang is een gedenksteen gemetseld met de tekst:

ter herinnering
aan
de aktie
"heiligen gaan
niet naar de hel"
waardoor
de beelden
van de ondergang
werden gered
is deze steen
geplaatst door
prof.dr. h.f.j.m.
van den eerenbeemt
allerheiligen 1973

Opmerkingen

Pastoor van der Lee (1825-1891) vat in 1887 het plan op om het kerkhof van zijn parochie van een waardige afsluiting te voorzien. Langs de Bredaseweg verrees over een lengte van 160 meter een neogotisch hekwerk met bakstenen pijlers. Het was aan de meer welgestelde parochianen er voor te zorgen dat op elk van die pijlers een heiligenbeeld zou komen te staan. De erven van kerkregent Brouwers (1835-1892) gaven het goede voorbeeld: zij schonken in 1892 een beeld van Johannes de Doper. In 1903 was de beeldengalerij compleet.

De uitbreiding van het hek is gedeeltelijk te volgen in de berichten in de diverse Tilburgse kranten - nu goed toegankelijk via de Historische Kranten website van de Koninklijke Bibliotheek:

1896, 2 april, Nieuwe Tilburgsche Courant (zesde en zevende beeld):

Dezer dagen is het fraaie hekwerk van het kerkhof 't Heike wederom verrijkt met een prachtig beeld van gegoten ijzer, voorstellende de H. Barbara, patrones van een goeden dood. Dit is het zesde beeld op dezen monumentalen muur, die plaats heeft voor 20 stuks. Als men bedenkt dat elk beeld een waarde van f 500 vertegenwoordigt, begrijpt men dat eerst de 20e eeuw dezen kostbaren muur voltooid zal zien. Naar men verneemt zal binnenkort nog een beeld volgen van den H. Apostel Petrus. Allen zijn afkomstig uit de ateliers van de firma van Rijsewijk te Antwerpen.
1897, 10 januari, Tilburgsche Courant (achtste t/m elfde beeld):
Door de firma Janssen & Cie., alhier, zijn weder vier beelden geplaatst op het monumentale hekwerk van het kerkhof onzer St. Dionisiuskerk. Zij stellen voor: H. Moeder van smarten, H. Carolus Boromeus, H. Franciscus van Sales en H. Henricus (Keizer). Deze twee meter hooge beelden zijn naar oorspronkelijke modellen, uit één stuk, in ijzer gegoten. Het bruto gewicht is 550 kilo's, zoodat de twintig beelden een gewicht vertegenwoordigen van ± 11000 kilo's. Overbodig te melden dat de uitvoering aan genoemde firma toevertrouwd, niets te wenschen overlaat en stijl, modelleering en 'pose' onverbeterlijk behandeld zijn. Het zal een trots gezicht zijn, wanneer de negen te vervaardigen beelden, dit hekwerk zullen voltooid hebben. Hierdoor zal door de volijverige zorg onzer Geestelijkheid, een monument zijn gesticht, op dit gebied éénig in ons land en voor zoover bekend, ook in 't Buitenland niet te vinden.
1898, 16 januari, Tilburgsche Courant (twaalfde t/m veertiende beeld:
Het monumentale hekwerk van het kerkhof parochie Heike, alhier, is weder met drie nieuwe ijzeren beelden verrijkt. Evenals bij de vorige heeft de firma Janssen & Cie. alle eer van dat werk, zoowel om de artistieke en religieuse opvatting der modellen als om de vlugge levering.
1903, 19 februari, Tilburgsche Courant (twintigste beeld):
Het prachtige hek aan het kerkhof der parochie het Heike, indertijd onder nu wijlen pastoor v.d. Lee gemaakt, is thans voltooid, door het aanbrengen van het laatste der levensgroote beelden, welke ten getale van twintig op de pilasters staan; dit laatst aangebrachte stelt de H. Catharina voor.

Vanwege de aanleg van de Noordhoekring, rond 1960, werd een gedeelte van het hek afgebroken. En begin jaren zeventig dreigde ook de rest te moeten wijken voor de verbreding van de Bredaseweg. Dankzij het actiecomité "Heiligen gaan niet naar de hel" ging dat plan echter niet door. Het protest leidde uiteindelijk zelfs tot de restauratie van het hek en de beelden. De heiligen die plaats hadden moeten maken voor de Noordhoekring kregen een nieuwe opstelling langs die weg.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

 • Barbara, St.
 • Begraafplaats Binnenstad (Tilburg)
 • Carolus Borromaeus, St.
 • Catharina van Alexandrië, St.
 • Cecilia, St.
 • Christus
 • David (koning)
 • Engel
 • Franciscus van Assisi, St.
 • Franciscus van Sales, St.
 • Heiligenbeelden op kerkhofhek
 • Hekwerk
 • Hendrik (keizer), St.
 • Johannes de Doper, St.
 • Jozef, St.
 • Maria
 • Michaël, St.
 • Nicolaas, St.
 • Petrus, St.
 • Locatie (N.B. 51°33'19" - O.L. 5°4'37")

  Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

  De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
  OpenStreetMap kaart
  Bing Maps kaart satellietfoto hybride
  Google Maps kaart satellietfoto hybride
  WikiMapia kaart

  Objectcode: NB57ai; Opgenomen: 11 oktober 2008  / gewijzigd: 9 december 2008
  Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
  Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
  © Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

  Bronzen beelden winkel
  Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.