Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Sint Oedenrode
gem. Meierijstad (Noord-Brabant)

Kerkplein
(Begraafplaats St. Martinuskerk)

Acht heiligenbeelden


ca. 1870-1900

Sint Oedenrode - Acht heiligenbeelden   Sint Oedenrode - Acht heiligenbeelden

Beschrijving

Acht heiligenbeelden van Franse kalksteen staande langs het pad tussen de Martinusberg en de St. Odakapel, meest geplaatst bij graven van notabelen. Deze grafmonumenten bestaan uit levensgrote natuurstenen beelden, staande op een sokkel met grafinscripties. Zij verbeelden de patroonheiligen van de betreffende notabelen. Vanaf de Martinusberg zijn het achtereenvolgens (klik op de naam van de heilige voor pop-up afbeelding):

Sint Oedenrode - Acht heiligenbeelden
1
Sint Oedenrode - Acht heiligenbeelden
2
Sint Oedenrode - Acht heiligenbeelden
3
Sint Oedenrode - Acht heiligenbeelden
4

 1. St. Wilhelmus (Guilelmus van Maleval), (overl. 1157), bedevaartganger en kluizenaar. Hij wordt afgebeeld als monnik, soms met boek, maar vaak met een harnas of wapenrusting bij zich. Als ridder met zwaard en tien kettingen over de borst. Ook als boetepelgrim met rozenkrans (Heiligen-3s).
  Op graf van Wilhelmus Wijnen (1800-1866), lid van de raad van het armbestuur en van het R.K. kerkbestuur van Sint-Oedenrode, van zijn vrouw Helena Maria de Veth (1801-1879) en hun dochters Anna Maria Christina Wijnen (1839-1861) en Petronilla Gerarda.

 2. Maria met kind.
  Opschriften slechts gedeeltelijk leesbaar:
  aan de zalige
  nagedachtenis
  van de overledene leden
  der processie
  van st. oedenrode (?) naar
  o.l.v.
  ....
  moeder voor de dierb're
  dooden
  die daar....
  graf
  voor de ziel...
  ...
  door uw lijden, door
  uw tranen
  bij den kruisdood van
  uw zoon
  moeder...
  ...
  't zijn uw kind'ren, d'u
  getrouwen
  die verzuchten naar
  hun loon
  spreek zij zullen...
  ...

 3. St. Cecilia (overl. na 229), maagd en martelares met Valerianus en Tiburtius, patrones van de (kerk)muziek (Heiligen-3s).
  gedenkteken van het Collegie der H. Caecilia, opgericht 1872. Opschriften slechts gedeeltelijk leesbaar:
  hebben
  H.J. Smits, Pres.
  G. Wijnen en W. v.d. Ven, Chr-m-
  P. Kluitmans, Orgt
  A. v. Eupen
  J. Kluitmans R.W.z.
  M. en J. Kluitmans R.A.z.
  H. v. Gils P. Schutjes
  P. v. Leeuwen
  en W. v. Hooff
  leden
  van het Collegie der
  H. CÆCILIA
  dit gedenkteeken opgericht
  den xxii November
  mdccclxxii
  aan de
  NAGEDACHTENIS
  hunner

  broeders
  (muzieknotatie)
  re quiem æ-
  ternam do
  na eis
  do... e

 4. St. Elisabeth van Thüringen (overl. 1231), weduwe en weldoenster. Zij was een koningsdochter die haar korte leven in dienst stelde van de armen en de behoeftigen. Zoals wordt voorgesteld met een brood in haar uitgestoken hand en bloemen op haar schoot, die betrekking op het zogenaamde 'rozenwonder': toen haar gemaal, Lodewijk van Thüringen, haar op een keer dreigde te betrappen op het brengen van voedsel naar de armen, veranderden de onder haar mantel verborgen broden in rozen (Heiligen-3s).
  Op het graf van Maria Elisabeth van Son (1826-1901), weduwe van Hub. Joan Smits.

  Sint Oedenrode - Acht heiligenbeelden
  5
  Sint Oedenrode - Acht heiligenbeelden
  6
  Sint Oedenrode - Acht heiligenbeelden
  7
  Sint Oedenrode - Acht heiligenbeelden
  8

 5. Anna met Maria, de moeder van de Heilige Maagd Maria (Wikipedia).
  Op graf van Anna Maria van den Broek, overl. 1872? (opschriften grotendeels onleesbaar).

 6. Aartsengel Michaël één van de drie aartsengelen die in de bijbel met name worden genoemd. Hij wordt afgebeeld in wapenrusting met een overwonnen duivel of draak onder zijn voeten en soms ook afgebeeld met een weegschaal, omdat hij aan de hemelpoort afweegt wie binnen mag en wie niet (Heiligen-3s).
  Op het graf van Michael van... (opschrift vrijwel onleesbaar).

 7. St. Lambertus (ca. 650-705), bisschop en martelaar met Petrus en Autlecus (Heiligen-3s).
  Op graf van Lambertus Henricus van den Boer, wethouder en lid van het kerkbesstuur van Sint-Oedenrode (verdere opschriften niet of nauwelijks leesbaar).

 8. St. Cornelius (overl. 253), Paus en martelaar (Heiligen-3s).
  Op graf van Cornelius van Kleef, gedenkteken opgericht 1873. Opschrift o.a.:

  hebben
  hunne dankbare kinderen
  treurend
  over hun verlies
  dit
  gedenkteken
  opgericht
  in de maand september
  mdccclxxiii

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

 • Postcode: 5492
 • Anna, St.
 • Cecilia, St.
 • Cornelius, St.
 • Elisabeth van Thüringen, St.
 • Lambertus, St.
 • Maria
 • Michaël, St.
 • Wilhelmus, St.
 • Locatie (N.B. 51°33'47" - O.L. 5°27'44")

  Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

  De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
  OpenStreetMap kaart
  Bing Maps kaart satellietfoto hybride
  Google Maps kaart satellietfoto hybride
  WikiMapia kaart

  Objectcode: NB53al; Opgenomen: 21 mei 2009
  Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
  Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
  © Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

  Bronzen beelden winkel
  Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.