Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Roosendaal
Noord-Brabant

Heilig Hartplein

Heilig Hartbeeld

Christusbeeld met een gewoonlijk midden in de borstkas getoond vlammend hart. Het hart staat voor de persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert
(Wikipedia)
Victor Sprenkels
1921

Roosendaal -  Heilig Hartbeeld

Beschrijving

Stenen Heilig Hartbeeld, gesigneerd "vic sprenkels (niet door ons gezien).

Kunstenaar

Opmerkingen

Onthuld op de Markt op 2de kerstdag 1921.
Er heerschte Tweeden Kerstdag, groote innige vreugde onder Roosendaal's Katholieken ier gelegenheid van de plechtige onthulling van het H. Hart monument, de Intronisatie en de toewijding van Roosendaal en Nispen aan het Goddelijk Hart. Zaterdag in het middaguur werd de laatste hand gelegd aan de permanente versiering van het terrein, het voormalig kerkhof, terzijde van de parochiekerk van den H. Joannes de Dooper, aan de Bloemenmarkt (voorheen Varkensmarkt) in het centrum der stad. ...

Te ruim 11 uur zette deze [optocht] zich onder het luiden van al de torenklokken der stad in beweging en toen hij was aangekomen aan het terrein der plechtigheden, had daar door den ZeerEerw. fr. S. de Groot, pastoor der St. Jans-parochie, de onthulling en intronisatie plaats.
Zoodra deze plechtigheden, welke, behalve ook door de geestelijkheid van de geheele Stad, onder wie ook de rectoren der verschillende inrichtingen en het geheele convent van het St. Josephs-missiehuis, ook werd bijgewoond door den heer Jos. Cuvpers uit Roermond, waren verricht, werd het monument door wethouder A. Braat, namens den burgemeester Aug. Coenen - die door ziekte verhinderd was te komen - overgedragen aan den ZeerEerw. heer pastoor de Groot, als pastoor der hoofd-parochie van de stad. ...

Het monument is uitgevoerd volgens het ontwerp der heeren architecten Vergouwen en Harks, te Roosendaal, en werd vervaardigd in de kunstwerkplaatsen van de fa. Cuvpers en Co. te Roermond. Het beeld en het overige figuraal en het ornamentele beeldhouwwerk werden gemodelleerd en gehouwen door den heer Victor Sprenkels, lid der fa. Cuvpers en Co., terwijl de levering van het geheel was toevertrouwd aan de fa. J. Jongeneelen, atelier voor kerkelijke kunst te Roosendaal. In het monument zal deze week, nadat het voor het publiek eenige dagen ter bezichtiging zal geëtaleerd zijn geweest, een Oorkonde worden ingemetseld.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°32'39" - O.L. 4°28'30")

Objectcode: NB48bf; Opgenomen: 20 juni 2009
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.