Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Megen
gem. Oss (Noord-Brabant)

Graaf de Brimeuplein

Karel de Brimeu

1524 - Zwolle 1572
graaf van Megen (1547-1572)
Frans Donkers
1852

Megen -  Karel de Brimeu   Megen -  Karel de Brimeu

Beschrijving

Stenen beeld van De Brimeu, de rechterhand aan het gevest, de rechtervoet op een mini-kanon (gedeeltelijk verdwenen).

Opschriften

carolus de brimeu
marescalcus brabantiae
gubernator lucenburgiae
hanoniae gelriae
frisiae groningae
transisalaniae etc.
aurei velleris eques
aos xxvi comes de megen

(Karel de Brimeu, maarschalk van Brabant, Stadhouder van Luxemburg, Henegouwen, Gelderland, Friesland, Groningen, Overijssel enz. Ridder van het Gulden Vlies. 26 jaar lang graaf van Megen)

Wapen van ...

cives de megen
vii ??? mdcccliii

(burgers van Megen, 7 ??? 1853)

sub templi ruderibus
hic repertum a mdcccl
cum hoc titulo sepulcrum
ao 1572 7 januari obiit
zvolle carolus de brimeu
illustrissimis comes
de megen etc.

(er is in 1850 een grafsteen gevonden onder de ruïnes van de kerk met dit opschrift: Op 7 januari 1572 overleed te Zwolle Karel de Brimeu, zeer illustere graaf van Megen enz.

Wapen van Karel de Brimeu

dynastae optimo

Gesigneerd: Frans J.R. Donkers P.Hz. fect 1852

Kunstenaar

Opmerkingen

Het beeld stond eerst op het kerkhof bij de St. Servatiuskerk van Megen. Een beschrijving van het beeld staat in de Bredasche Courant van 31 oktober 1852:
Het standbeeld van Karel de Brimeu graaf van Megen, slaat thans geheel voltooid in de werkplaats van den vervaardiger, den beeldhouwer Frans Donkers Rein. Hz. Het zal in de eerste dagen van November naar zijne bestemming worden gevoerd, om aldaar op den 7 Januarij eerstkomende (dag waarop de graaf in 1572 is overleden) plegtig te worden onthuld ; de kunstenaar geeft volgaarne toegang aan hen die zijn werk willen zien; deskundigen roemen dat werk en zijn het volmondig eens, dat hij met het bijtelen van Brimeu, zijn roem gevestigd heeft; Donkers heeft den tijd goed begrepen waarin hij werkte, en zooveel het karakter als het costuum, goed en naauwgezet gevolgd. Het hoofd is edel, rustig en fier, de houding is schoon, de draperie los en de teekening breed en correct; het voetstuk prijkt met de wapens des graven en dat van Megen, en met opschriften van Dr. Hermans, rector aan het stedelijk gijmnasium alhier, welke laatste bij de plegtigheid der onthulling, eene openingsrede zal houden en wijders eene levensbeschrijving ter verëering van den graaf leveren.

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 mei 1853 staat nog te lezen:

Men meldt uit 's Hertogenbosch, 10 Mei: De beelhouwer Frans Donkers Reinh. Hz. heeft van de commissie tot daarstelling van het standbeeld van den graaf van Megen (Karel van Brimeu), uit erkentelijkheid zijner verdienste in het bijtelen van dat beeld, eenen gouden zegelring ontvangen, voorzien van het wapen des graven van Megen, vergezeld van een gedicht, door al de leden der commissie geteekend.
Charles (Karel) de Brimeu (ca. 1524 - Zwolle 1572), Graaf van Megen, Heer van Humbercourt, Housdaing en Esperlecq, ridder van het Gulden Vlies, stadhouder van Gelderland enz.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°49'20" - O.L. 5°33'53")

Objectcode: NB46aa; Opgenomen: 23 september 2009
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt