Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Heijningen
gem. Moerdijk (Noord-Brabant)

Hoge Heijningsedijk

Soldaat Willemsen / Watersnood 1953

Didam 1932 - Heijningen 1953
soldaat
Henk Etienne
1955

Heijningen -  Soldaat Willemsen / Watersnood 1953

Beschrijving

Kalkstenen (euville) beeld van een man die een vrouw in zijn armen houdt. Het monument is opgericht ter herinnering aan de 76 inwoners van de gemeente Fijnaart en Heijningen die tijdens de watersnoodramp van februari 1953 verdronken. In het voetstuk van het monument staat de naam van de soldaat die bij het reddingwerk omkwam: Johannes Everardus Willemsen (Didam 5 september 1932-Heijningen februari 1953) redde een zwangere vrouw, maar kwam daarbij zelf om.

Een jaar na de watersnoodramp, bij de eerste herdenking in het dorp Heijningen ontstond de gedachte aan een blijvende herinnering. De burgemeester hechtte groot belang aan een gemeentelijk monument in Heijningen. De gemeenteraad stelde een krediet beschikbaar en de Delftse beeldhouwer Etienne kreeg opdracht om een monument te maken en dat voor de herdenking op 1 februari 1955 klaar te hebben. Uiteindelijk bleek het nog een race tegen de klok te worden om het monument op tijd klaar te hebben voor de tweede herdenking in 1955. De laatste zaterdag voor deze herdenking werd het monument in dichte mist geplaatst op een van de opengevallen plaatsen langs de Hoge Heijningsedijk. Hoewel een en ander op laatste moment uitgevoerd diende te worden, kon men alle voorbereidingen tijdig afronden zodat het monument op 1 februari 1955 's-morgens door het toenmalige lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de heer J. van Hasselt, onthuld kon worden.

In de voet van het monument staat één naam gegraveerd, namelijk die van commando Johannes Everardus Willemsen. Zijn ouders, aanwezig bij de onthulling, waren hierover zeer verrast toen zij zagen dat de naam van hun verdronken zoon, ingebeiteld was in de sokkel van het monument. Het is de enige naam op het monument. Bij de veertigjarige herdenking in 1993 kreeg commando Jan Willemsen postuum de erepenning van de gemeente Fijnaart en Heijningen wegens "de bij de Watersnoodramp van 1953 betoonde moed, opofferingsgezindheid en menslievendheid". Zijn broer Eef Willemsen nam de penning namens de familie uit handen van burgemeester M.J. de Sutter-Besters aan.

In het kader van de grote herdenking in 2003 is op initiatief van de gemeente Moerdijk, waarin Fijnaart en Heijningen in 1997 was opgegaan, en de Stichting Herdenking Watersnoodramp 1953 Gemeente Moerdijk besloten het monument in Heijningen uit te breiden met een namentableau, waarin de namen van alle 103 slachtoffers van de Watersnoodramp zijn gegraveerd. Dit namentableau is tijdens de officiële vijftigjarige herdenking op 1 februari 2003 onder zeer grote belangstelling onthuld.

Het beeld is op 27 augustus 2008 weggehaald om schoongemaakt en gerestaureerd te worden, en daarna op 1 februari 2009 opnieuw onthuld. Mevrouw Meeke ter Haar las de toespraak voor, die haar vader als toenmalig burgemeester van Fijnaart en Heijningen had gehouden bij de onthulling van het monument op 1 februari 1955. Op de dag af 54 jaar later mocht zijn dochter samen met Cees Etienne, de zoon van de kunstenaar die het beeld heeft gemaakt, het monument onthullen.

Opschriften

watersnood
1 februari 1953

soldaat johannes
everardus willemsen
omgekomen bij het reddingswerk

zij die omkwamen
blijven voortleven
in onze gedachten

Gesigneerd

monogram HE

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°39'21" - O.L. 4°24'34")

Objectcode: NB41aa; Opgenomen: 20 april 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt