Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
's-Hertogenbosch
Noord-Brabant

Stationsweg

Bosch van Drakesteinfontein

echtgenote & dochters van Paulus Jan Bosch van Drakestein
J. Dony
F.W. Braat
1903

's-Hertogenbosch -  Bosch van Drakesteinfontein

Beschrijving

Zuil op een vierkant voetstuk in een basin. Op de zuil een draak en het stedelijk wapen in reliëf. De zuil wordt bekroond door een draak van gedreven koper, met het wapenschild van de familie met de spreuk 'Virtute et labore' (door deugd en arbeid). Op vier sokkels op de hoeken van het voetstuk vier draken die, samen met vissenkoppen, water spuwen.

Aan de voorzijde van het voetstuk een allegorische voorstelling in koper: een vrouwenfiguur met twee meisjes waarvan er een aalmoes geeft aan een arm vrouwtje. Spreuk charitate nibetant (Zij blonken uit door liefdadigheid).

Aan de achterzijde de tekst:

aan de milde beschikking van
jhr. mr paulus jan bosch van drakestein
commissaris d. kon. in de provincie
noord brabant 1856-1894
dankt 's hertogenbosch
de stichting van deze fontein

de schenker wenschte daarmede
tevens te doen bewaard blijven
de herinnering aan zijne hier ter stede
overleden tweelingdochters en echtgenoote
de jonkvrouwen paulina maria
en henriette wilhelmina frederica
bosch van drakestein
† 19 en 20 november 1881 en vrouwe
elisabeth henrietta johanna bosch
† 20 augustus 1884

Het voetstuk is gesigneerd (onder het reliëf) "J. Dony / Inc. Arch."

Kunstenaar

Opmerkingen

De fontein is gebouwd volgens het testament Jhr.Mr. P.J. Bosch van Drakestein, Commissaris van de Koningin van 1856 tot 1894. Hij overleed in mei 1894. Hij gaf een legaat van 10.000 gulden voor de fontein ter herinnering aan zijn in 1884 overleden echtgenote Elisabeth en zijn tweelingdochters Paulina en Henriette die in 1881 op 16-jarige leeftijd overleden.

De fontein is onthuld op 19 juli 1903. Het ontwerp is van Ir. J.J.Dony, de metalen versieringen vervaardigd door de fa. Braat uit Delft. Het steenhouwerwerk is van N. Gloudemans en Zn. en het beeldhouwwerk van Jac. en Jos Goossens.

In 2001 is het monument gerestaureerd. Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, heer van Drakestein en Drakenburg (Amsterdam 15 februari 1825-'s-Hertogenbosch 25 mei 1894), kamerheer des Konings, commissaris des Konings in Noord Brabant.
Hij was te Utrecht op 2 september 1852 gehuwd met:

Elisabeth Henriëtta Johanna Bosch (Utrecht 15 maart 1833-'s-Hertogenbosch 20 augustus 1884).

Zij kregen zeven kinderen, waaronder:

* op het monument staat november, het Ned. Adelsboek geeft december.

Oude ansichtkaart(en)

 
Klik op een kaart voor vergroting.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°41'25" - O.L. 5°17'46")

Objectcode: NB32ao; Opgenomen: 28 juni 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt