Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Etten-Leur
Noord-Brabant

Bisschopsmolenstraat 172a
(Kloostergaard)

Het Leven van Sint Franciscus

Assisi 1182 - Assisi 1226
stichter van de kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders
(Wikipedia)
Jacques van Rhijn
1956

Etten-Leur -  Het Leven van Sint Franciscus   Etten-Leur -  Het Leven van Sint Franciscus

Beschrijving

Drie kalkstenen reliëfs. Van links naar rechts is afgebeeld: