Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Roermond
Limburg

Zwartbroekplein

Limburgs Verzetsmonument

Leo Moonen en Jan Hendrikx
Charles Vos
1951

Roermond -  Limburgs Verzetsmonument   Roermond -  Limburgs Verzetsmonument

Beschrijving

Beeldengroep, geplaatst op een hoog voetstuk van blokken gele natuursteen. Centraal staan twee hoofdrolspelers in het Limburgse verzet: Leo Moonen en Jan Hendrikx. Achter deze hoogopgerichte figuren staat een samengepakte groep van vervolgden die door de nood bijeengedreven zijn en elkaar ondersteunen in hun ellende. Aan hun voeten kronkelen slangachtige monsters als symbool van het kwaad dat door het goede (het humanitaire verzet) wordt vertrapt.

Boven de tekst op de achterzijde van het voetstuk is een groot kruis aangebracht met daaronder aan weerszijden een staande priester die een jongeman bij de schouders beschermend vasthoudt. Aan de achterzijde van het voetstuk bevinden zich drie uitstulpingen waaraan in brons gegoten kransen zijn bevestigd.

De tekst op de voorzijde van het voetstuk luidt:

ik heb de
goede strijd
gestreden
1940

1945
En die op de achterzijde van het voetstuk:

ter herdenking
van het verzet
in limburg
1940 — 1945

Het beeld is gesigneerd ch. vos

Kunstenaar

Opmerkingen

Het monument is onthuld op 5 mei 1951 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. De totstandkoming van het gedenkteken werd mogelijk gemaakt door het 'Comité tot oprichting van een monument voor het verzet in Limburg', waarvan prins Bernhard beschermheer was. Leo Moonen (Heerlen 31 augustus 1895-Bergen-Belsen 2 april 1945) , secretaris van het bisdom Roermond. Na de Duitse inval in mei 1940 ontwikkelde priester Moonen zich tot de geestelijke leider van het humanitaire verzet in Limburg. Tijdens de bezetting stond hij vele mensen bij met raad en daad. Omdat de bisschoppen officieel hadden geprotesteerd tegen plannen van de bezetter gericht op studenten, jonge arbeidskrachten en voormalige dienstplichtigen, vond Moonen dat het consequent was ook onderduikers en joden uit de handen van de bezetter te houden, ze te voeden en te kleden en hun achtergelaten families en gezinnen geestelijk en materieel bij te staan. Met deze interpretatie wierp hij zich op als leider van de nieuw te vormen onderduikerorganisatie. Moonen was de geestelijk leider, kapelaan Naus uit Venlo en pater Bleijs uit Roermond waren de mannen van de praktijk, samen met Jan Hendrikx uit Venlo. In augustus 1944 werd hij gearresteerd.

Jan Hendrikx (Venlo 2 april 1917- 1944), schuilnaam Ambrosius, vertegenwoordigt het verzet van leken. Kapelaan Naus benaderde Hendrikx met de vraag een organisatorisch raamwerk op te zetten. In korte tijd ontwierp Hendrikx een werkschema voor een onderduikerorganisatie in de regio Venlo. Hij deed dit zo goed dat Leo Moonen hem in contact bracht met mensen die overal in het bisdom met soortgelijke plannen rondliepen. Het Venlose onderduikschema werd in het hele diocees overgenomen. Hendrikx kreeg de leiding over de Limburgse verzetsorganisatie. Verschillende Limburgse ideeën werden landelijk overgenomen. Verraad in junin 1944 leidde tot zijn arrestatie Via Vught verdween hij op 7 september 1944 naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Tijdens het transport van Sachsenhausen naar Dachau kwam hij om het leven.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°11'20" - O.L. 5°59'20")

Objectcode: LI29ba; Opgenomen: 5 juli 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt