Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Maastricht
Limburg

Kapoenstraat 22

Maria, bidt voor ons

Rob Stultiëns
1946

Maastricht - Maria, bidt voor ons   Maastricht - Maria, bidt voor ons

Beschrijving

Hardstenen beeldje stelt een biddende Maria voor, met gevouwen handen.

Kunstenaar

De Maria-bidweg van Maastricht

Een belangrijke plaats binnen de Maastrichtse Maria-verering wordt ingenomen door de zogenaamde 'bidweg', die volgens de legende door Maria zelf zou zijn aangewezen aan het begin van de 18e eeuw. Sinds in 1837 het beeld van Maria 'Sterre der Zee' in de O. L. Vrouwekerk staat is de route: O.L. Vrouweplein, Cortenstraat, Witmakerstraat, Lenculenstraat, Bouillonstraat, Papenstraat, St. Jacobsstraat, Bredestraat, O.L. Vrouweplein.
In de loop van de tijd werden op verschillende locaties langs deze route Mariabeelden geplaatst, die echter later weer werden verwijderd. In 1943 werd, op initiatief van J. Froger en J. Brouwers opnieuw een Mariabeeldje geplaatst in een lege nis aan de Bredestraat en vervolgens zijn tussen 1943 en 1950 in totaal negen beelden of beeldgroepen langs de bidweg geplaatst, de meeste in gevels van huizen. Later zijn er nog een aantal beelden bijgekomen, soms iets naast de weg.

Het gaat om de volgende sculpturen:

 1. O.L. Vrouw van den Goeden duik door Charles Vos, 1946, Cortenstraat/Koestraat.
 2. De Aankondiging door Maria de Lago, Cortenstraat 6a.
 3. Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee (ten halve) door Charles Vos, na 1950, Hondstraat 18 (net buiten de eigenlijke bidweg)
 4. Allerzuiverste Maagd bescherm uwe stad door Charles Vos, 1945, Witmakerstraat/Kapoenstraat.
 5. Maria, bidt voor ons door Rob Stultiëns, 1946, Kapoenstraat/Lenculenstraat.
 6. Maria 'Zetel der Wijsheid' door Jean Weerts, Lenculenstraat.
 7. Stella Duce door Charles Vos, 1947, Lenculenstraat 21.
 8. Madonna in Stralenkrans door Charles Vos, 1946, Lenculenstraat 33 (niet meer aanwezig).
 9. Heilige Moeder Gods door Charles Vos, 1948, Papenstraat.
 10. O.L.V. Sterre der Zee door Jean Sondeijker, 1947, Sint-Jacobstraat.
 11. Piëta door Charles Vos, 1946, Bredestraat 30-32A.
 12. O.L. V. Hulp der Christenen, beeldhouwer onbekend, Bredestraat 30-32A (niet meer aanwezig).
 13. Mariabeeld door Charles Vos, 1946, hoek Bredestraat 14/Heggenstraat (niet meer aanwezig).
 14. Onze Lieve Vrouw van Lourdes (?), Bredestraat 13.
 15. O.L.V. Allerheiligst Hart van Maria door Charles Vos, 1946, Bredestraat / O.L. Vrouweplein.
Bronnen:

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 50°50'49" - O.L. 5°41'23")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: LI19ft; Opgenomen: 16 augustus 2021
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.