Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Nieuwenhagen
gem. Landgraaf (Limburg)

Heigank 1
(O.L.V. Hulp der Christenen-kerk)

Beeldhouwwerk kerk O.L.V. Hulp der Christenen

Edmond Wessling
1934

Nieuwenhagen -  Beeldhouwwerk kerk O.L.V. Hulp der Christenen

Beschrijving

Kerk gebouwd in 1917 naar een ontwerp van architect J.H.H. van Groenendael. Het beeldhouwwerk van Edmond Wessling is toegevoegd in 1934.

Fries aan de bovenzijde van de hoofdingang.

Nieuwenhagen - Beeldhouwwerk kerk O.L.V. Hulp der Christenen
AUXILIUM CHRIST[IAN]ORUM

O.L. Vrouw Hulp der Christenen, aanbeden door (links) vrouwen met een vlag KJV (Katholieke Jonge Vrouwen) en (rechts) mannen, waaronder een priester, een mijnwerker, een boer en een man met een vlag JW (Jonge Werkman).
"Daar troont de Schutspatrones der parochie, waarlijk de Hulp der Christenen. Mild en moederlijk is zij in het midden gezeten, terwijl zij haar Macht, haar Goddelijk Kind voor Zich op den schoot den Christen tegemoet houdt. In de verschillende prachtfiguren wendt geheel de Christenheid zich naar Haar toe in iedere leeftijd, rang en stand, terwijl op de uiteinden J.W.'er en K.J.V.'ster fier de vlag hunner jeugdorganisatie's meevoeren, gezegend als zij zich voelen onder Maria's Moederbescherming. 't Geheel spreekt van het geluk van ons Christenvolk zich onder Maria's Moederzegen gesteld te weten.
Dat spreekt niet alleen uit de aan weerskanten geknielden grijsaard en jonge meisje met het lammetje als symbool der onschuld, maar ook uit de forsch naderschrijdende mijnwerker met zijn mijnlamp en de bedachtzame boerenman met zijn maaizeis. Terwijl de jonge moeder haar kindje op den arm naar Maria draagt, brengt de kloosterzuster zichzelf en de haar toevertrouwde meisjesjeugd aan en volgt gebogen met gevouwen bidhanden het oude moedertje. Met breeduitnoodigend handgebaar leidt de pastoor zijn kudde tot de veilige schutse, die Maria voor allen is.
Zoo is het geheel één levendige verhalende Maria-uitbeelding als ware Hulp der Christenen, die iedere beschouwer diep aanspreekt en treft. " (Limburgsch Dagblad).

Timpaan van het ingangsportaal van de hoofdingang

Nieuwenhagen - Beeldhouwwerk kerk O.L.V. Hulp der Christenen

aVXILIatrIX
ChrIstIanorVM sVb CVIVs
pIa tVteLa posIta eCCLesIa
aC paroChIa neohagIensIs
sIs nobIs regIna paCIs benIgna

Nieuwenhagen - Beeldhouwwerk kerk O.L.V. Hulp der Christenen
Chronogram voor 1917

. Timpaan van het ingangsportaal linker zijgevel

Nieuwenhagen - Beeldhouwwerk kerk O.L.V. Hulp der Christenen Nieuwenhagen - Beeldhouwwerk kerk O.L.V. Hulp der Christenen
Sint Gregorius de Wonderdoener, de tweede patroon van de kerk.

"Gelukkig slaagde de kunstenaar erin om de stoere Bisschopsfiguur af te beelden te midden zijner beroemdste wonderen. Aan den eenen kant doet de gebiedend opgeheven hand de rotsberg wijken om plaats te maken voor den kerkbouw, terwijl de staf de golven van de rivier, die alles dreigen te overstroomen, doet terugdeinzen. Voornaam en toch weer aangenaam doet dit kunstwerk aan, als 'n schoone oude heiligenlegende in onzen gouden mergel." (Limburgsch Dagblad).

Timpaan van het ingangsportaal rechtertransept.

Nieuwenhagen - Beeldhouwwerk kerk O.L.V. Hulp der Christenen Nieuwenhagen - Beeldhouwwerk kerk O.L.V. Hulp der Christenen
St. Jozef met kind en zaag, dit reliëf was op 26 mei 1934 nog niet gereed.

Op de hoek van de rechterzijde

Nieuwenhagen - Beeldhouwwerk kerk O.L.V. Hulp der Christenen Nieuwenhagen - Beeldhouwwerk kerk O.L.V. Hulp der Christenen
Mariabeeld

Gesigneerd

(alle reliëfs) EW 1934; (Mariabeeld) EW

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 50°54'18" - O.L. 6°2'30")

Objectcode: LI15at; Opgenomen: 3 juni 2018
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.