Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Heerlen
Limburg

Gasthuisstraat 21a
(voorm. Sint-Claracollege)

Heilig Hart

Christusbeeld met een gewoonlijk midden in de borstkas getoond vlammend hart. Het hart staat voor de persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert
(Wikipedia)
Charles Vos
1935

Heerlen -  Heilig Hart   Heerlen -  Heilig Hart

Beschrijving

Op de Charles Vos website staat over dit beeld:

In de gevel werd een Heilig-Hartbeeltenis van Charles Vos ingemetseld. De traditionele plaatsing van het beeld hoog in een nis tegen de topgevel, zoals bij veel kloosters en katholieke instellingen toentertijd normaal was, is hier verdwenen. De hbs is een modern strak gebouw, dat in de ogen van Vos en de opdrachtgever blijkbaar een andere Heilig-Hartbeeltenis nodig had. Vos kapte een hoogreliëf waarbij Christus is geplaatst tegen een kruisvormige achtergrond. Het hoofd is licht naar voren gebogen om contact te krijgen met de mensen beneden.

Tegen een kruis is ten voeten uit, staande op twee golfjes, Christus Heilig Hart afgebeeld. Hij draagt een lang kleed met een losse kap. Zijn armen met geopende handen houdt hij gespreid over de horizontale gedeelten van het kruis. Op zijn borst is het Heilige Hart met stralen zichtbaar. Op een golfje boven de rechterhand van Christus is een engel afgebeeld die Christus de doornenkroon (in zijn rechterhand) aanbiedt. Aan de andere zijde is eveneens engel op een golfje; hij houdt een kelk met hostie in zijn handen omhoog. Boven het hoofd van Christus staat aan weerszijden een engel die samen een kroon in hun hand houden om Christus te kronen. Alles bij elkaar is hier sprake van een voor Limburg iconografisch, theologisch én stilistisch gedurfde en originele combinatie van een Heilig-Hartfiguur met een gekruisigde Christus. Pas in de jaren 1960 zou deze combinatie weer in de belangstelling komen te staan.

Heerlen - Heilig Hart Heerlen - Heilig Hart Heerlen - Heilig Hart

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 50°53'17" - O.L. 5°59'0")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: LI10dp; Opgenomen: 2 juni 2018
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.