Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Gulpen
gem. Gulpen-Wittem (Limburg)

Kapelaan Pendersplein

Heilig Hartbeeld

Christusbeeld met een gewoonlijk midden in de borstkas getoond vlammend hart. Het hart staat voor de persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert
(Wikipedia)
Karel Lücker
1929

Gulpen -  Heilig Hartbeeld   Gulpen -  Heilig Hartbeeld

Beschrijving

Monument met centraal een stenen Heilig Hartbeeld, en aan weerszijden een muur met een reliëf van de kruisweg. Het beeld was een gift van de St. Petrusparochie aan pastoor-deken A. Schroeder bij zijn 50-jarig priesterfeest op 17 maart 1927. Hij was van 1914 tot 1927 deken in Gulpen. Het is op 27 oktober 1929 plechtig ingezegend.

Opschriften

ALLERH. HART
VAN JEZUS
IK VERTROUW
OP U

Achterzijde:

ONS HEIL IN 'T KRUIS
GULPEN aan
den hoogeerw.
SCHROEDER
kanunnik van
kapittel van
bij zijn 50-
feest 15 maart
zijn HERDER
heer ALFONS
pastoor deken
het kathedraal
roermond
jarig priester
1927

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 50°48'52" - O.L. 5°53'18")

Objectcode: LI09ah; Opgenomen: 3 mei 2010  / gewijzigd: 25 juli 2020
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.