Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Delfzijl
Groningen

Baaisterhoofd

Loodsenmonument

firma M.C. de Vries Lzn.
1921

Delfzijl -  Loodsenmonument   Delfzijl -  Loodsenmonument

Beschrijving

Granieten vierkante zuil met aan een zijde een plaat met afbeelding van een vrouw met twee kinderen, die naast een vuurtoren, naar de zee kijken. Onder deze plaat de tekst:

al staart ge nog zoo droef en strak
op
't zilte watervlak;
al hoopt ge steeds bij dag en nacht:
och, droeven,
't is vergeefs gewacht!
de zee is doof voor uw geween
en houdt wat in heur schoot / verdween.
         a.g.w.

Aan de andere zijde:

gewijd aan de
nagedachtenis van
het loodspersoneel
dat hun leven liet
bij de vervulling
van hun plicht.

Aan de zijkanten naamlijsten 1872-1924.

Kunstenaar

Opmerkingen

Dit monument is geplaatst n.a.v. de ramp in oktober 1921 waarbij tijdens een zware storm de loodsschoener Eems II met de voltallige bemanning verging. Het monument is geplaatst ter nagedachtenis aan alle omgekomen loodsen uit Delfzijl. Het werd op 21 oktober 1922 onthuld door J. de Jonge (voorzitter van het komitee) en overgedragen aan de gemeente Delfzijl.

Het monument is ontworpen door de heren Noorda en De Vries van de firma M.C. de Vies Lzn. te Groningen/Leeuwarden, welke steenhouwerij ook het monument leverde.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°20'2" - O.L. 6°55'50")

Objectcode: GR05ag; Opgenomen: 27 juni 2009
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.