Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Wageningen
Gelderland

5 Mei Plein

Nationaal Bevrijdingsmonument

Han Richters
1951

Wageningen -  Nationaal Bevrijdingsmonument

Beschrijving

Beeld van een mannenfiguur die zijn armen ten hemel heft. Het beeld is geplaatst op een granieten sokkel met in reliëf een aantal leeuwen.

Opschriften

Het monument draagt de volgende inscripties:

Voorzijde:

verlos mij uit des leeuwen muil
zo zal ik Uwen naam mijne
broederen vertellen: in
het midden der gemeente
zal ik U prijzen
ps 22:22.23

Rechts:

op 5 mei 1945 had in hotel de
wereld de overgave plaats der
duitse troepen in nederland
door generaal blaskowitz aan
generaal charles foulkes
opperbevelhebber van het
canadese bevrijdingsleger.

na de capitulatie op 15 augustus
1945 van japan werd 2 sept 1945
aan boord van de uss missouri
in de baai van tokio het doku
ment van de overgave aan de
geallieerden mede ondertekend
door luitenant-admiraal
c.e.l. helfrich namens het
koninkrijk der nederlanden


De tekst over de Japanse overgave is in 1982 aan het monument toegevoegd

Hieronder staat de signatuur van de beeldhouwer, h richter.

Links:

gij, die voorbij gaat, denkt gij vaak genoeg
hoe was uw lot als niet, die dag van mei
gebreideld werd, wiens klauw en beet u sloeg?
toen is uw land bevrijd! ook gij! ook gij!

Het bronzen beeld is ook gesigneerd, onleesbaar.

Kunstenaar

Opmerkingen

Het beeld is onthuld op 13 september 1951. Tijdens de herinrichting van het plein voor Hotel de Wereld in 1995 is het monument enkele meters westwaarts verplaatst. Op 5 mei 1995 is het plein officieel omgedoopt tot het 5 Mei Plein.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°58'2" - O.L. 5°40'4")

Objectcode: GL49ae; Opgenomen: 2 oktober 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt