Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Nijmegen
Gelderland

Kelfkensbos

Noviomagum of De Godenpijler

Ram Katzir & Rutger Fuchs
2005

Nijmegen -  Noviomagum <i>of</i> De Godenpijler   Nijmegen -  Noviomagum <i>of</i> De Godenpijler

Beschrijving

10 m hoge zonnewijzer van brons en graniet. Rondom de zuil zijn 48 'stenen' aangebracht met de Romeinse uren. Op de top een schildpad, waarvan de schaduw rondgaat. Het onderste gedeelte is een kopie van de in 1980 aldaar gevonden godenpijler met o.a. een afbeelding van Apollo.

Opschriften

NOVIOMAGUS
Nijmegen 2000 jaar
Ram Katzir
Rutger Fuchs
2005
Op de zuil zijn citaten van diverse bezoekers van Nijmegen gegraveerd, zowel langs de randen van elke zijde van beneden naar boven en in de 'dwarsverbindingen' (bovenaan waren de teksten slecht te lezen).
Oostzijde:
Midden
jacob israël de haan
eene stad
met eene
rivier
is fraaier
dan eene stad
zonder eene
rivier

Linkerrand
dáár verheft zich gelderlands kroon en hoofdstad, weleer de eerste in rang der stemhebbende steden van de zeven vereenigde nederlandsche provinciën, de aloude stad der batavieren – dáár verheft zich nijmegen, met bekoorlijken luister, op hare heuvelen, en blikt rondom zich op de lagchendste en vruchtbaarste landouwen. cornelis ten hoet.

Rechterrand
is nijmegen spookachtig in den nacht, overdag is het iets waar men wel zou kunnen om weenen, dat gansche huizenblokken weg zijn is nog niet het droefste gezicht, men kan zich toch niet meer voorstellen hoe het er geweest heeft, maar het pijnlijkst zijn de geschonden wijken waar alles nog doodelijk verminkt overeind staat. louis paul boon.

Noordzijde:
Midden
??
niemagen
ist ein
schöne stadt
hat eine
schöne kirchen
und ein
wohlgelegen schloss

Linkerrand
the streets are very faire, it is much given to traffique, and inhabited by many wealthy merchants. in this city was born one famous learned man, whom for his great learning sake (though indeed he were an arch-papist) i will name, even peter canisius. they usually drink bear. [...] whenso ever one drinketh to another, he shaketh his elbow by the hand. thomas coryat ?

Rechterrand
e' veramente bella terra, potente et fortissima, piena di popolo et di ricchezze, perché li suoi cittadini si sono molto dati alla mercatur a et alli studi litterali. lodovico guicciardini. on voit dans leurs traitez, de paix, [...] s'ils se sont obligez en quelque chose, ce n'a eté que sous les apparences d'amitiez de considerations. charles patin

Westzijde:
Midden
claudius ptolemaeus
Griekse teksten

Linkerrand
civili chaucorum auxilia venere, non tamen ausus oppidum armis tueri, raptis quae ferri poterant, ceteris iniecto igni, in insulam concessit, gnarus deesse navus efficiendo ponti neque exercitum romanum aliter transmissurum ... interim germanorum manus batavoduru rumpere inchoatum pontem nitebantur; ambiguum proelium nox diremit. tacitus.

Rechterrand
d · m / t · avrelio t · p · ver / noviomag · vindici / eq · sing · imp · n · tvr / ael · verecvndi · vix · / ann · xxiix · mil · ann · xi / t · avr · placidvs · heres / amico · optimo · f · c grafsteen in rome inchoavit et palatia operis egregii, unum haud longe a mogonti aco civitate [...], alterum noviomagi super vahalem fluvium, qui batavorum insulam a parte meridiana praeterfluit. einhard.

Zuidzijde:
Midden
willem van berghen
plures ergo
de novimagio
cum pueris et
mulieribus exierunt
verum tamen erat
novimagium civitas
imperialis munitisima

Linkerrand
esta ciudat es de la mas fermosas qui yo vi en toda coas, é es muy fuerte, que esta enrrocada despues de buen muro é cava; é acqui estuve tres dias é fui a ver al duque, que est ava una le gua de alli en una case que tente en el campo, de monte é de caça, é rescibiome mucho bien é vu a la duquesa é á sus fijos é fijas, é mandome cómer allí con él. pero tafur.

Rechterrand
hoort kint, slaet mijnder woorden coom: / ghi moet nae nimmeghen nemen u vertreck / om ons proviand te halen, wi hebbens ghebreck / van keersen, van olie in die lampe te doen, / van azine, van soute ende van enzoen / ende van solferpriemen, so ghi selve ontcnoopt. / daer zijn acht stuvers; gaet henen, coopt / te nimmeghen van dies wi hebben breke. marieken van nieumeghen

Kunstenaars

Opmerkingen

Geplaatst ter gelegenheid van het 2000 jarig bestaan van de stad Nijmegen. Het wordt ook wel "de godenpijler" genoemd, naar de Romeinse goden en godinnen die er in reliëf op zijn afgebeeld. Het monument staat op de plaats waar de godenpijler, een monument voor keizer Tiberius (14-37 na Christus), in 1980 is gevonden.

Het beeld is onthuld op 21 december 2005 door premier Jan Peter Balkenende en burgemeester Guusje ter Horst.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°50'48" - O.L. 5°52'14")

Objectcode: GL34fd; Opgenomen: 24 september 2009
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.