Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Nijmegen
Gelderland

Sint Stevenskerkhof

Het raadsel van Nijmegen

Oscar Goedhart
1974 / 1999

Nijmegen -  Het raadsel van Nijmegen

Beschrijving

Reliëf van het schilderij 'Het raadsel van Nijmegen'. Het toont een jonge vrouw die een oude man in haar schoot heeft. Naast hen staan zes zonen. (Op het schilderij zijn ze afgebeeld in verschillende kleuren: twee in het rood, twee in het groen en twee in het wit.)

Gesigneerd

OG 65

Kunstenaar

Opmerkingen

In 1994 werd het reliëf ontvreemd. De kunstenaar kreeg toen opdracht om het reliëf opnieuw te gieten. Bij het schilderij hoort de volgende tekst, die ook de voorstelling van het reliëf van Oscar Goedhart verklaart.

De vrouw zegt:

Merckt wel en siet op dit verclaren mijn,
De twee int Root mijns vaders broeders sijn,
De twee int Groen sijn mijn moeders broeders,
De twee int Wit mijn kinders. Ick moeder
Heb van dese ses den vader tot mijn man,
Dat smaegschaps graet mij niet beletten kan.
De twee mannen in het rood zeggen:
Twaer ons leet soot waer achter bleuen
Onse nicht en waer onsen vader gegeuen,
Want sij en is niet onses vaders nicht,
Twelck niemant en sal geraden licht.
De twee mannen in het groen zeggen:
Het is wonder te mercken in deser figuren
Want hij is onsen vader Inder naturen,
Ende heeft onse nicht getrout,
Nochtans ons des niet en berout.
De twee mannen in het wit zeggen:
Onser aller vader is den ouden man,
Onser tweër moder is die joffrou dan,
Maer segt mij hoe het doch kan komen,
Dat ons broeders zijn ons moders omen
De Uytlegging van het Raedsel.

Huybert den ouden Man trouwt voor zyn eerste Vrouw Anna een Weduwe, hebbende een Voor-soon genaamt Gysbert, en teelt bij haar zijn twee Soonen in het Root, Adem en Arent; deese Vrouw gestorven zynde, trouwt voor zyn tweede Vrouw weder een Weduwe, genaamt Beel, die een Voor-dochter had genaamt Jacomyn, en krygt by haar de twee Soonen in het Groen, Bartel en Barent. Ondertussen trouwt de Voor-soon van de eerste vrouw met de voor-dochter van de tweede vrouw van den ouden Man; bij dewelke hy genereert zyn twee jongste Soonen in het Wit, genaamt Casper en Coenraat.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°50'53" - O.L. 5°51'44")

Objectcode: GL34bd; Opgenomen: 24 september 2009
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.