Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Ede
Gelderland

Vossenakker
(Paasberg)

Grafmonument Anna Maria Moens

Amsterdam 1775 - Ede 1832
dichter, schrijfster en kostschoolhoudster
(Wikipedia)
onbekende maker
1833

Ede -  Grafmonument Anna Maria Moens   Ede -  Grafmonument Anna Maria Moens

Beschrijving

Vierkante, conisch toelopende gietijzeren schacht, bekroond met een urn. Het geheel is zwart geschilderd, de letters goud (tot de renovatie van 2017-18 was het monument wit).
Op twee van de vier zijden is een reliëf in een halfronde boog. Aan de zuidzijde een vrouw met bijenkorf gezeten op wereldbol, anker en boek, wijzend naar een opengeslagen bijbel met een tekst uit Openbaringen [14, 13]: "Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan, [Ja, zegt de Geest, opdat] zij rusten [mogen] van hunnen arbeid, en hunne werken volgen [met] hen"; rechts een vat waaruit rook opstijgt en een gevleugelde putto met lauwerkrans. Aan de noordzijde een voetstuk mnet daarop een hemelbol en een kaart, en ernaast een anker en een boek met daarop een gelauwerde lier.
De beide andere zijden tonen opschriften in kransen van eikenblad.

Ede - Gafmonument Anna Maria Moens Ede - Gafmonument Anna Maria Moens
Ede - Gafmonument Anna Maria Moens
Zuidzijde
Ede - Gafmonument Anna Maria Moens
Noordzijde

Opschriften

Aan
ANNA MARIA MOENS,
gebr den 31 augustus 1777.
overleden op den huize kernheim
den 10 maart 1832.
ter na gedachtenis.
door sommigen van hare
kweekelingen.
Hier rust eene edele vrouw,
de roem van haar geslacht,
die met de teêrste zorg,
het moeyelykst werk volbragt:
zy wees aan 't jeugdig hart,
het spoor naar beter leven,
en kweekte meenge bloem,
voor 't hemelsch vaderland._
God nam haar van ons weg;
haar' taak was afgeweven:
zij stierf,_ en stelde haar' geest
vertrouwend in gods hand.

Gesigneerd

yzergietery de deventer

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie N.B. 52°2'36" - O.L. 5°40'37" (Satellietfoto: Google Maps)

Objectcode: GL15ah; Opgenomen: 2 juli 2022
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.