Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Ryptsjerk
gem. Tytsjerksteradiel (Friesland)

IJpeijsingel / Binnendijk

De Leiker (Slotenbaggeraar)

Frans Ram
1985

Ryptsjerk -  De Leiker (<i>Slotenbaggeraar</i>)

Beschrijving

Beeld van een man, zonder sokkel.

Informatiebord

"De Leiker" (1986)
Dit Brûnzen byld fan Frans Ram út Hegebeintum
symbolisearret it wurk fan in saneamde "Leiker"
dy't eartiids de fearten yn de omkriten fan
Ryptsjerk údjippe.

(De slotenbaggeraar (1986)
Dit bronzen beeld van Frans Ram uit Hogebeintum symboliseert het werk van een zogenaamde Leiker, die vroeger de vaarten in de omgeving van Rijperkerk uitdiepte)

Kunstenaar

Opmerkingen

Leiker (iemand die vroeger sloten uitdiepte)

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°13'20" - O.L. 5°55'2")

Objectcode: FR27ak; Opgenomen: 26 juli 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt