Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Oentsjerk
gem. Tytsjerksteradiel (Friesland)

Rengersweg / Heemstrasingel

Tryntsje en har sân soannen (Trijntsje met haar zeven zonen)

Annet Haring
1986

Oentsjerk -  Tryntsje en har sân soannen (<i>Trijntsje met haar zeven zonen</i>)   Oentsjerk -  Tryntsje en har sân soannen (<i>Trijntsje met haar zeven zonen</i>)

Beschrijving

Beeld van een zittende vrouw met om haar heen zeven jongens. De vrouw en drie jongens houden een wapenschild vast. Het geheel staat op een bakstenen sokkel.

Oentsjerk is een van de dorpen op de Trynwalden, een zandrug in het noorden van Tytsjerksteradiel. Volgens een sage zou de naam afgeleid zijn van Tryntsje wâlden, naar Tryntsje (Catharina), een rijke vrouw, die zeven boerderijen en zeven zonen zou hebben gehad. Elk van deze zonen zou na haar dood een van de boerderijen hebben geërfd en op deze locatie een dorp hebben gesticht. Zo zou de oudste, genaamd Alde, Aldtsjerk (Oudkerk) hebben gesticht. Haar andere zonen - Oene, Reade, Wynse, Gyke, Rypke en Tyte - zouden Oentsjerk (Oenkerk), Readtsjerk (Roodkerk), Wyns (Wijns), Gytsjerk (Giekerk), Ryptsjerk (Rijperkerk) en Tytsjerk (Tietjerk) hebben gesticht.

De bevolking van Oentsjerk had via een enquête gekozen om voor het beeld in het kader van de dorpsverfraaiing het verhaal van Tryntsjemuoi over de stichting van de zeven dorpen in Trynwâlden uit te beelden.

Het beeld is onthuld op 29 november 1986 door de 79-jarige mevrouw Aaltje Kinderman-Hiddinga.

De vier wapens zijn van:

Oentsjerk - Tryntsje en har sân soannen (<i>Trijntsje met haar zeven zonen</i>)
Oenkerk (in de handen van Tryntsjemuoi)
Oentsjerk - Tryntsje en har sân soannen (<i>Trijntsje met haar zeven zonen</i>)
Wijns (onder de linkerarm van de jongen links van Tryntsje)
Oentsjerk - Tryntsje en har sân soannen (<i>Trijntsje met haar zeven zonen</i>)
Rijperkerk (onder de rechterarm van de jongen links vooraan)
Oentsjerk - Tryntsje en har sân soannen (<i>Trijntsje met haar zeven zonen</i>)
Moleneind (in de handen van de jongen links achter)

Opschriften

Tryntsje en har sân soannen

Tryntsje nie sân jonges. en Tryntsje wie ryk
Doe't hja stoar krigen alle soannen in eigen pleats
Hja buorken bêst en eltse pleats groeide út ta in doarp.
De pleats fan Oene waard oentsjerk
               Gieke waard gytsjerk
               Alde waard aldtsjerk
               Rypke waard rypstjerk
               Wynse waard wyns
               Tiete waard tytsjerk
               Reade waard readtsjerk

Dy doarpen (mûnein is der letter noch bykommen) foarmje
melinoar de trynwalden. Tryntsje har doarpen yn 'e wâlden.

(Trijntsje [Catharina] en haar zeven zonen.
Trijntsje kreeg zeven zonen, en Trijntsje was rijk.
Toen ze stierf kregen alle zonen een eigen boerderij.
Ze boerden goed en elke boerderij groeide uit tot een dorp.
De boerderij van Oene werd Oenkerk
- Gieke werd Giekerk
- Alde werd Oudkerk
- Rypke werd Rijperkerk
- Wynse werd Wijns
- Tiete werd Tietjerk
- Reade werd Roodkerk
Deze dorpen (Moleneind kwam er later nog bij) vormden
met elkaar de Trynwalden. Trijntsjes dorpen in de wouden

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie N.B. 53°15'13" - O.L. 5°53'44" (Satellietfoto: Google Maps)

Objectcode: FR27ae; Opgenomen: 26 juli 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel Stichting Grensovergang
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.