Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Scharnegoutum
gem. Súdwest Fryslân (Friesland)

Lege Dyk
(bij De Hoge Syl)

De Nonnen fan it Nijkleaster

Annet Haring
1996

Scharnegoutum -  De Nonnen fan it Nijkleaster   Scharnegoutum -  De Nonnen fan it Nijkleaster

Beschrijving

Zes beeldjes van nonnen op een betonnen sokkel.

Informatiebord

De Nonnen fan it Nijkleaster.

Untwerp en útfiering: Annet Haring, Oerterp.
Yn opdracht fan de Kulturele Ried Wymbritseradiel 1996.

In neitins oan it froulju's kleaster wat tusken 1233 en 1580 oan de Ljouwerter-strjitwei tsjinoer de ôfslach rjochting Sibrandabuorren - Gau stien hat.
Dit kleaster hat, lykas de oare kleasters yn dy tiid, grutte ynfloed hân op de ûntjouwing fan dizze kontrijen.

Ter herinnering aan het vrouwen klooster wat van ± 1233 tot 1580 nabij het kruispunt aan de Leeuwarderstraatweg met de weg richting Sibrandabuorren-Gauw gestaan heeft.
Dit klooster is, evenals de andere kloosters in die tijd, van grote invloed geweest op de ontwikkeling van deze regio.

Kunstenaar

Opmerkingen

Het kunstwerk verwijst naar het in 1233 door Cisterciënzer monniken gestichte klooster Nij Kleaster, even buiten Scharnegoutum.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie N.B. 53°3'31" - O.L. 5°40'45" (Satellietfoto: Google Maps)

Objectcode: FR25eh; Opgenomen: 26 juli 2010
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel Stichting Grensovergang
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.