Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Workum
gem. Súdwest Fryslân (Friesland)

Thomashof

Onderdrukking - Verzet - Vrijheid

Ruth Vulto Gaube
2010

Workum -  Onderdrukking - Verzet - Vrijheid

Beschrijving

Drie abstracte beelden van witte natuursteen, die Onderdrukking - Verzet - Vrijheid voorstellen.

Workum - Verzetsmonument Workum - Verzetsmonument Workum - Verzetsmonument
De beeldhouwster omschreef haar ontwerp als volgt:

'Beschouwd men de verhoudingen van krachten, het evenwicht tussen binnen en buiten, dan vormt onderdrukking een toestand waarbij de krachten van buiten af sterker zijn dan de innerlijke kracht. Er is sprake van een sterke onevenwichtigheid, waarbij de innerlijke kracht in een soort gedwongen passiviteit blijft steken. De vorm is ineengedoken, gesloten. Er is potentie, maar deze kan zich niet ontplooien.

In het stadium van verzet heerst activiteit. De innerlijke kracht komt in beweging en trotseert de kracht van buiten. Zij richt zich op en biedt het hoofd. Een labiel evenwicht ontstaat tussen de twee krachten. Wordt de weerstand te machtig verandert hij in onderdrukkende agressie - wordt hij te zwak, dan is er weer sprake van onderdrukking van buiten. De vorm is dynamisch en begint zich te ontplooien. Ontwikkeling vindt plaats, maar de vorm blijft toch nog vrij gesloten om niet te kwetsbaar te worden.

Vrijheid is voor mij een toestand van complete harmonie. Het nog labiele evenwicht van het voorafgaande stadium wordt verinnerlijkt en leidt tot stabiliteit. Krachten van buiten en binnen corresponderen met elkaar. Een goede verstandhouding tussen deze beiden schept een veilig milieu, dat volledige ontplooiing mogelijk maakt. De vorm is recht op en volledig ontplooid. Een fragiele en kwetsbare toestand.'

Opschriften

vanuit de onderdrukking
je durven te verzetten
de vrijheid tegemoet

ter nagedachtenis aan
de workumer verzetsstrijders

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°58'20" - O.L. 5°26'20")

Objectcode: FR25bt; Opgenomen: 24 augustus 2014
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.