Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Bolsward
gem. Súdwest Fryslân (Friesland)

Groot Kerkhof  
(Martinikerk)

Gysbert Japicx

Gysbert Japicx (ook: Japikx, Japix, Jacobs)
Bolsward 1603 - Bolsward 1666
bekendste Friese renaissanceschrijver; schoolmeester en voorzanger in Bolsward. In 1640 verscheen van zijn hand het boek Fryske Tsjerne, met speelse verhaaltjes en gedichten
(Wikipedia)
Paul Joseph Gabriel
1823

Nog geen foto's gemaakt.

Kunstenaar

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Objectcode: FR25bi.

© Website en Foto's: René & Peter van der KrogtHier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.