Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Folsgare
gem. Súdwest Fryslân (Friesland)

Tsjaerddyk / Skeender

De Muontsen

De Monniken
Annet Haring
1995

Folsgare -  De Muontsen   Folsgare -  De Muontsen

Beschrijving

Drie gestileerde monniken van cortenstaal.

Informatiebord

De Muontsen.

Untwerp en útfiering: Annet Haring, Oerterp.
Yn opdracht fan: Kulturele Ried Wymbritseradiel, 1995.

De muontsen fan it kleaster Thabor by Turns
en fan it Oldekleaster (Blomkamp) by Hart-
wert hawwe der om it jier 1000 hinne mei ta
bydroegen dat de diken yn de âlde Middelsee
oanlein binne. Dizze diken binne hjoeddedei
noch altiten dúdlik yn it lânskip werom te
finen. De trije pylders fan it keunstwurk
stelle de Jongedyk, de Tsjaerdyk en de Mied-
dyk foar. De plaat yn de foarm fan in pompe-
blêd stelt de stripe lân foar dêr 't Folsgeare
as terpdoarp op únstien is.

De monniken van de kloosters Thabor bij Tirns en het
Oldeklooster (Bloemkamp) bij Hartwerd hebben rond het
jaar 1000 een bijdrage geleverd tot de aanleg van de
dijken in de oude Middelzee. Deze dijken zijn nog steeds
nadrukkelijk in het landschap aanwezig.
De drie pijlers stellen de Jongedyk, de Tsjaerdyk en de
Mieddyk voor. De plaat in de vorm van een Plompeblêd
stelt de strook land voor waarop Folsgare als terpdorp
ontstaan is.

Kunstenaar

Folsgare - De Muontsen

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°2'14" - O.L. 5°36'19")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: FR25az; Opgenomen: 24 augustus 2014
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.