Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Drachten
gem. Smallingerland (Friesland)

Splitting 17
(Renn4 De Zwaai)

De Wonderbaarlijke Spijziging

Jan Frearks van der Bij
1979

Drachten -  De Wonderbaarlijke Spijziging   Drachten -  De Wonderbaarlijke Spijziging

Beschrijving

Weergave van het bijbelverhaal uit Marcus 6: 41-44 (vert. NBG51):

Drachten - De Wonderbaarlijke Spijziging Drachten - De Wonderbaarlijke Spijziging

En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze hun zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten de brokken op, twaalf manden vol, en ook van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren vijfduizend man.

Drachten - De Wonderbaarlijke Spijziging

Het is jammer dat hier, zoals vaker voorkomt, het kunstwerk gedeeltelijk door de begroeiing bedekt wordt. Bij het plaatsen of onderhoud van de beplanting houdt men kennelijk geen of te weinig rekening met de aanwezige kunstwerken.

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°6'15" - O.L. 6°6'41")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: FR24an; Opgenomen: 2 mei 2022
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.