Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Grou
gem. Leeuwarden (Friesland)

Halbertsmaplein 4

Joost en Eeltsje Halbertsma

1789-1869 predikant en schrijver
1797-1858 huisarts en schrijver
Willem Molkenboer
1875/79

Grou -  Joost en Eeltsje Halbertsma   Grou -  Joost en Eeltsje Halbertsma

Beschrijving

Twee gelijksoortige gevelstenen met portret op de eerste verdieping.

Grou - Joost en Eeltsje Halbertsma
Joost Hiddes Halbertsma
(Grou 23 oktober 1789 - 27 februari 1869), predikant in Bolsward en een van de oprichters van de Friese beweging.
Grou - Joost en Eeltsje Halbertsma
Eeltsje Hiddes Halbertsma
(Grou 8 oktober 1797 - Grou 22 maart 1858), studeerde geneeskunde in Leiden en Heidelberg. Hij werd arts in Purmerend en kort daarna in Grou. De tekst van het Frysk Folksliet is van zijn hand (Wikipedia (Fries)).

De twee broers publiceerden in 1822 de Lapekoer van Gabe-Scroar, een verzameling verhalen en liedjes, door hen zelf gedicht of bewerkt in het Fries. Veel van die liedjes werden in 1876 opnieuw gepubliceerd in het Frysk Lieteboek. De liedjes daaruit worden nog steeds gezongen. (zie: Streektaalmuziek in Friesland).

Opschriften

Links:

1789-1869
de friesen oan
dr joost h.
halbertsma

Rechts:

1797-1858
de friezen oan
dr eeltje
halbertsma

Kunstenaar

Opmerkingen

De gevelsteen voor Eeltje Halbertsma is onthuld op 13 oktober 1875 tijdens de algemene vergadering van het Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse, die het initiatief tot dit gedenkteken genomen had. De onthulling van de steen voor Joost Halbertsma volgende een paar jaar later, op 28 mei 1879, eveneens tijdens een jaarvergadering van het Selskip.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°5'48" - O.L. 5°50'21")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: FR14dl; Opgenomen: 27 juli 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.