Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Leeuwarden
Friesland

Nieuwestad

Het Friesche Paard

Auke Hettema
Binder Bronsgieterij
1981

Leeuwarden -  Het Friesche Paard   Leeuwarden -  Het Friesche Paard

Beschrijving

Beeld van een Fries stamboek paard op een laag voetstuk. Op de sokkel staat op de bovenzijde een gedicht van Freark Dam (1924-2002) ingebeiteld.

Opschriften

oerkurven kriich mei digerens bimongen
yn it ûnleech soms mar nra fan 't plak forkrongen.
sjuch Fries en fremdling hjir jimm' niget oan
sa'n trou sa'n faesje, sokke sterke gongen
(Vertaling Freark Dam:
Hoe ooit belaagd, zij adel bleef bewaard
Kracht bleef aan moed en energie gepaard.
Gij, Fries en vreemdeling aanschouw dit wonder
Die sterke gang, die trouw, die tomeloze vaart.)

Gesigneerd: auke hettema / 1981
binder / bronsgieterij
.

Informatiebord

Op de voorzijde (zowel gegraveerd in het voetstuk als op een koperen plaatje):

het friesche paard
ter gelegenheid van
de 100-jarige vestiging te leeuwarden
door
koopmans koninklijke meelfabrieken
aangeboden aan de stad op 15 mei 1981
De laatste regel van de ingebeitelde tekst wordt grotendeels bedekt door plaveisel.

Kunstenaar

Opmerkingen

Het Utrechtse ruiterstandbeeld van de heilige Willibrord, die de Friezen kerstende, plaatst de heilige op een paard dat een Friese hengst moet voorstellen. Maar het is een zwaar koudbloedpaard, dat men overigens in Willibrords tijd nog niet kende. Het Friesch Paarden Stamboek classificeerde het echter onder de Friese paarden en schreef in 1979 in het gedenkboek bij het 100-jarig bestaan: "Een groot beeld van een Fries paard ontbreekt in Friesland." Er was wel een beeld van een Fries veulen in Joure (vóór de E.A. Borger-school, gemaakt door Maria van Everdingen in 1970). Vandaar dat een andere honderdjarige, Koopmans Koninklijke Meelfabrieken, de gelegenheid te baat nam om voor een correct beeld op ware grootte van een Fries paard te zorgen.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°12'1" - O.L. 5°47'41")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: FR14bb; Opgenomen: 25 juli 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.